Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z niezdolnością pracownika do pracy z powodu choroby - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z niezdolnością pracownika do pracy z powodu choroby

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, a staż pracy

Zgodnie z art. 53 § 1 pkt. 1 i 2 Kodeksu pracy istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z niezdolnością pracownika do pracy z powodu choroby. Jest ona jednak uzależniona od długości stażu pracy pracownika u danego pracodawcy oraz długości okresu nieobecności pracownika na skutek choroby. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że do stażu pracy u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przewidzianych w art. 231 KP (czyli w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) lub gdy z mocy przepisów szczególnych nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy.

Jeżeli staż pracy był krótszy niż 6 miesięcy, to według art. 53 § 1 pkt. 1 KP rozwiązanie umowy pracy bez wypowiedzenia jest możliwe po dłuższej niż 3 miesiące niezdolności pracownika do pracy z tytułu choroby.

Jeśli zaś staż pracy przekracza 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, to według art. 53 § 1 pkt. 2 KP rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić dopiero wtedy, gdy nieobecność pracownika spowodowana chorobą jest dłuższa niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące. Okres pobierania zasiłku trwa co do zasady 182 dni, a w przypadku gruźlicy – 270 dni (art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa). Do okresu pobierania zasiłku wlicza się przy tym okres niezdolności do pracy, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (art. 12 ust. 1 u.ś.p.u.s.) oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust. 2 u.ś.p.u.s.). Jeżeli pracownik po zakończeniu okresu pobierania zasiłku uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, to okres jego ochrony przed wypowiedzeniem podlega dalszemu przedłużeniu o 3 miesiące. Jeżeli zaś prawa tego nie uzyskał – można zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Kiedy wypowiedzenie takie nie jest możliwe?

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 KP). Jednak wedle orzecznictwa sądowego zakaz ten nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a jego stawienie się ma na celu jedynie przerwanie biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

meeting-1002800_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.