Czy dopuszczalne jest łączenie stanowiska członka zarządu w spółce kapitałowej z członkostwem w działającym na terenie przedsiębiorstwa związku zawodowym? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Czy dopuszczalne jest łączenie stanowiska członka zarządu w spółce kapitałowej z członkostwem w działającym na terenie przedsiębiorstwa związku zawodowym?

Co prawda ustawa o związkach zawodowych oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne (w szczególności k.s.h.) nie wskazują wprost, jakoby w zarządach spółek kapitałowych nie mogli zasiadać członkowie związków zawodowych, niemniej jednak na postawione wyżej pytanie odpowiedzieć należy przecząco.

 

Czy łączenie stanowisk budzi konflikt interesów ?

Łączenie stanowiska członka zarządu spółki kapitałowej z członkostwem w związku zawodowym działającym na terenie przedsiębiorstwa nie jest dopuszczalne z uwagi na konflikt interesów. Wybór do zarządu pociąga za sobą konieczność wystąpienia ze związku zawodowego, członkostwo w zarządzie wyłącza możliwość wstąpienia do związku.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych: „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.”.

W przypadku spółek kapitałowych za pracodawcę w rozumieniu tego przepisu należy uznać członków organu kierującego danym przedsiębiorstwem-zarządu, ponieważ to oni podejmują imieniem spółki decyzje dotyczące relacji pracownik- pracodawca. Członkostwo w związku zawodowym członka zarządu mającego uprawnienia do kształtowania stosunków pracowniczych, np. wypowiedzenia umowy stanowiłoby przejaw konfliktu interesów (z jednej strony obrona interesów pracowniczych, z drugiej interesów spółki, pozostających nierzadko w sprzeczności).

O ile wiec kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyłączeń w tym zakresie (poza art. 209 k.s.h. dotyczącym konfliktu interesów, z którego wywieść należałoby wniosek że członek zarządu będący jednocześnie członkiem związku zawodowego nie powinien brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach pracowniczych) i wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie aby członka związku zawodowego powołać do zarządu, o tyle na gruncie ustawy o związkach zawodowych łączenie tych funkcji jest niedopuszczalne i wybór na członka zarządu powinien pociągać za sobą wystąpienie ze związku zawodowego, z kolei członek zarządu spółki nie może do związku zawodowego wstąpić.

Trzeba też pamiętać, że zasady nabywania i utraty członkostwa reguluje szczegółowo statut związku zawodowego- może on przewidywać np. automatyczne wygaśniecie członkostwa w razie objęcia stanowiska w zarządzie spółki lub inną procedurę znajdującą zastosowanie w takim przypadku.

 

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, lipiec 2015 roku.

logo-1862310_1920

10 odpowiedzi na “Czy dopuszczalne jest łączenie stanowiska członka zarządu w spółce kapitałowej z członkostwem w działającym na terenie przedsiębiorstwa związku zawodowym?”

 1. Jan pisze:

  Dzień dobry,
  ciekawy temat i komentarz. Mam pytanie-wątek rozszerzający: co w przypadku, kiedy w małżeństwie – mąż występuje we władzach związków zawodowych, a żona jest członkiem zarządu spółki? Ewidentnie konflikt interesów występuje, ale czy jest zapis w Ustawie, w piśmiennictwie mówiący o tym, iż jest to niedopuszczalne?

  Jan

  • leszek pisze:

   Dzień dobry, brak jest przepisów, które zabraniałby takiego współegzystowania w jednej spółce jak Pan opisał. Nie są mi też znane orzeczenia, które rozstrzygałyby taki problem. Jeżeli Pan zna rozstrzygnięcie w takiej sprawie proszę o wiadomość.

 2. Karolna pisze:

  Witam, a co w przypadku prokurentów? Czy mogą zakładać/być we władzach/założyć związki zawodowe?

  • leszek pisze:

   Pozycja prokurenta jest bardzo zbliżona do pozycji członka zarządu. W konsekwencji w mojej ocenie aktualne pozostają wnioski z komentowanego artykułu dotyczące członków zarządu.

 3. Katarzyna pisze:

  Witam, a co w przypadku członka Rady Nadzorczej?

  • leszek pisze:

   Moim zdaniem nie ma przeszkód żeby członek związku zawodowego był członkiem RN, w szczególności w przypadku spółek Skarbu Państwa. W przypadku spółek SP swego czasu obowiązywał zakaz zasiadania w RN przez osoby pełniące funkcje z wyboru w organizacji związkowej. Zakaz ten został uchylony. A contrario wywodzić należy, iż z przepisów ogólnych (np. KSH) zakazu takiego nie można wyprowadzić skoro była konieczność wprowadzenia przepisu szczególnego ustanawiającego taki zakaz.

 4. Kasia pisze:

  Czy Dyrektor Pionu Szkoleń w Spółce Skarbu Państwa może być przewodniczącym zakładowej komisji NSZZ Solidarność?

 5. Kasia pisze:

  Czy Dyrektor Pionu Szkoleń w spółce Skarbu Państwa może być Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność?

 6. Kasia pisze:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.