Jak długo trwa przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Jak długo trwa przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest co najmniej na trzy sposoby/tryby. Jednym z tych sposobów jest tak zwane pełne przekształcenie w trybie kodeksu spółek handlowych.

Chodzi tu zatem o przekształcenie dokonywane w oparciu o procedurę przekształcenia uregulowaną w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Czy są jakieś minusy przekształcenia JDG w trybie ksh ?

Mankamentem tej formy przekształcenia  jednoosobowej działalności gospodarczej jest jej czasochłonność. Okres jaki trwa przekształcenie bywa zaś nierzadko głównym czynnikiem jaki determinuje decyzję przedsiębiorcy dotyczącą modelu w jakim przekształci on swoją firmę w sp. z o.o.

Etapy przekształcenia

Przekształcenie w uproszczeniu obejmuje dwa etapy. Etap przygotowawczy – w trakcie którego przygotowywane są dokumenty finansowe i prawne dotyczące przekształcenia, oraz etap rejestracyjny – w trakcie którego w oparciu o uprzednio przygotowane dokumenty poprzez  proces badania dokumentacji przez biegłego dochodzimy do rejestracji sp. z o.o.

Ile trwa proces przekształcenia?

Przeciętnie okres przekształcenia obejmujący w/w 2 etapy wynosi 5-6 msc. W mojej opinii można próbować ten okres skrócić do 8-12 tygodni. Wymaga to jednak wyjątkowej dyscypliny ze strony przedsiębiorcy i maksymalnego zaangażowania oraz wykorzystania pewnych czynników, które mogą wspomóc i przyspieszyć cały proces. Te czynnik to w mojej opinii w szczególności:

  1. Zaangażowanie w proces zawodowego prawnika – adwokata lub radcy – znającego się na problematyce przekształceń spółek

Dzięki zaangażowaniu specjalisty mamy pewność iż dokumentacja na etapie przygotowawczym będzie opracowana w sposób wykluczający ryzyko braków lub błędów zaś etap rejestracyjny będzie przeprowadzony w najszybszy możliwy sposób bez ryzyka zwrotu wniosku (każdy kto kiedykolwiek miał kontakt z KRS zapewne wiej jak nietrudno o błąd w formularzach, które mogą wydłużyć rejestrację nawet o kilka tygodni).

  1. Zaangażowanie w proces przekształcenia biegłego rewidenta (będącego zarazem biegłym sądowym)

Rolą biegłego będzie wsparcie przedsiębiorcy (w szczególności księgowości – zewnętrznej lub własnej) w należytym przygotowaniu dokumentacji finansowej we współpracy z prawnikiem. Następnie przedsiębiorca może zawnioskować do sądu by sąd właśnie tego biegłego wyznaczył do badania dokumentacji związanej z przekształceniem. Dzięki temu mamy pewność iż dokumentacja w sposób szybki (w zasadzie z dnia na dzień) będzie pozytywnie zaopiniowana przez biegłego.

Nasza Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami będącymi zarazem biegłymi sądowymi; zastosowanie w/w mechanizmu jest sprawdzonym sposobem na znaczne przyspieszenie procesu przekształcenia; nieocenioną korzyścią takiego mechanizmu jest też wzrost bezpieczeństwa całego projektu.

Co jeśli proces przekształcenia trwa zbyt długo?

Mimo podjęcia w/w kroków i tak w całym projekcie występują czynnik niezależne od przedsiębiorcy, prawnika i biegłego mogące spowodować wydłużenie procesu; w szczególności ograniczony jest wpływ na tępo działania sądu. W uzasadnionych okolicznościach można jednakże rozważyć interwencję u przewodniczącego wydziału sądu w celu przyspieszenia rozpoznania sprawy lub dokonania przekształcenia na określony dzień. Będzie to istotne np. wówczas gdy przedsiębiorca prowadzi sieć sklepów detalicznych a przekształcenie wiąże się z koniecznością np. wymiany kas fiskalnych lub dokonania inwentaryzacji. W takim przypadku istotnym jest by dzień przekształcenia (będący dniem  rejestracji spółki) był znany odpowiednio wcześniej tak by można było w aspekcie organizacyjnym i technicznym należycie przygotować się do przejścia w nową formę prawną.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, październik 2016 roku

economy-1792514_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.