Odprawa w przypadku zwolnienia z pracy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Odprawa w przypadku zwolnienia z pracy

Kiedy przysługuje odprawa pieniężna w przypadku zwolnienia z pracy ?
W sprawach odpraw przypadających pracownikom w przypadku zwolnienia z pracy funkcjonuje wiele mitów nieznajdujących pokrycia w obowiązujących przepisach prawa. Najczęściej spotykam się z błędnym poglądem jakoby odprawa należała się pracownikowi tylko w przypadku, gdy do zwolnienia dochodzi w ramach zwolnień grupowych. Często słyszę też, że odprawa należy się tylko wtedy, gdy pracownika i pracodawcę łączyła umowa na czas nieokreślony.

Tak jednak nie jest.
Odprawa pieniężna należy się bez względu na to, czy pracownik miał umowę na czas określony czy też na czas nieokreślony!

Odprawa pieniężna należy się pracownikowi zawsze wtedy, gdy do jego zwolnienia z pracy dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika, a pracodawca podlega pod przepisy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (ustawa z dnia 13 marca 2007 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników).

Co prawda art. 8 w/w ustawy stanowi, iż odprawa należy się w przypadku zwolnień grupowych, jednak art. 10 tej ustawy wskazuje, że postanowienia art. 8 (regulującego odprawy) stosuje się także w przypadku zwolnień indywidualnych.

Do naszej Kancelarii w Krakowie zgłosiła się osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku sprzedawcy. Umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę. W treści wypowiedzenia nie wskazano przyczyny, albowiem przepisy prawa nie wymagają by w wypowiedzeniach umów zawartych na czas określony podawać przyczynę zwolnienia. Faktycznym powodem zwolnienia była jednak likwidacja sklepu, w którym zatrudniony był pracownik.

Wstępna analiza sprawy potwierdziła istnienie przesłanek do uzyskania odprawy z tytułu zwolnienia z pracy.

Po pierwsze w przedmiotowym stanie faktycznym pracodawca zatrudniał więcej niż 20 pracowników (zatem spełniło się kryterium stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych wskazane w art.1 ust.1).

Po drugie do zwolnienia doszło z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja sklepu).

Zatem spełniła się przesłanka do otrzymania odprawy (art. 8 w zw. z art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Zgodnie z art. 8 wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Odprawa przysługuje w wysokości:
– jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
– dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
– trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Kancelaria wystosowała wezwanie do zapłaty zignorowane przez pracodawcę. Adwokat Kancelarii przygotował pozew. W toku sprawy sąd badał możliwość zastosowania ustawy oraz na zarzut pracodawcy badał przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.
Finalnie sprawa zakończyła się zasądzeniem przez Sąd w Krakowie odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz kosztów postępowania wraz z kosztami adwokackimi.

 

Piotr Proniewski, adwokat. Kraków, grudzień 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.