Doręczenie przez „podwójne awizo”- kiedy można uznać je za skuteczne? | Adwokat Kraków Proniewski Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Doręczenie przez „podwójne awizo”- kiedy można uznać je za skuteczne?

Do Kancelarii zgłosiła się Klientka, która w skrzynce pocztowej znalazła zawiadomienie o przesyłce poleconej. Klientka udała się do punktu odbioru przesyłek, gdzie dowiedziała się, że list został już zwrócony do nadawcy i nie ma możliwości jego wydania. W skrzynce pocztowej nie było natomiast powtórzonego zawiadomienia o pozostawieniu listu w placówce operatora. Telefonicznie uzyskano informację, iż przesyłka nadana została z sądu i zawierała wyrok, od którego Klientce przysługiwał sprzeciw, jednakże termin na jego złożenie już upłynął.

Czy w takiej sytuacji przesyłka faktycznie została Klientce doręczona, a co za tym idzie można mówić o upływie terminu na zajęcie stanowiska?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przyjmowana często ,,strategia’’ nie odbierania korespondencji sądowej może rodzić daleko idące negatywne skutki dla adresata. Zgodnie bowiem z art. 139 k.p.c. pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego (obecnie Poczta Polska S.A., a uprzednio Polska Grupa Pocztowa S.A.- In Post) w razie braku możliwości doręczenia można złożyć w placówce operatora umieszczając jednocześnie zawiadomienie w skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, a także pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu należy adresata zawiadomić powtórnie („drugie awizo”), a gdy znowu termin 7 dni upłynie bezskutecznie przesyłkę można zwrócić do nadawcy i uznać za doręczoną.

Analogiczne rozwiązania zawierają przepisy kodeksu postępowania karnego (art. 133 kpk, który miał zastosowanie w niniejszej sprawie)  oraz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 44 kpa).

Jak skuteczne jest doręczenie zastępcze?

Aby ocenić skuteczność takiego doręczenia zastępczego trzeba przede wszystkim pamiętać, iż wszelkie warunki wskazane w wyżej wymienionych przepisach muszą zostać spełnione łącznie i dokładnie w ten sposób, w jaki sformułował je ustawodawca. Operator nie może doręczyć przesyłki skutecznie pozostawiając w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie 14 dni albo nie pozostawiając zawiadomienia tylko informując sąsiada, że w placówce czeka przesyłka, z prośbą o przekazanie adresatowi.

Skoro więc przepis nakłada obowiązek ponownego zawiadomienia o przesyłce, to aby pismo zostało skutecznie doręczone w skrzynce pocztowej muszą znaleźć się dwa zawiadomienia, pierwsze z dnia nieskutecznego doręczenia, a drugie z datą późniejszą niż 7 dni liczone od daty awiza pierwszego. Jeśli któregokolwiek z zawiadomień brak, to należałoby uznać, iż przesyłka nie została skutecznie doręczona, a skoro tak, to zastrzeżony w piśmie termin nie rozpoczął swojego biegu.

W takim przypadku należy wnieść do adresata pismo wyjaśniające, z prośbą o ponowne wysłanie listu, który nigdy nie został skutecznie doręczony – skorzystanie z pomocy adwokata w tym procesie zapewni profesjonalizm i skuteczność w każdym aspekcie komunikacji prawnej.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, czerwiec 2016 roku

white-male-1847734_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.