Ulgi podatkowe – legalne metody odliczeń od dochodu lub przychodu - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Ulgi podatkowe – legalne metody odliczeń od dochodu lub przychodu

Powiększająca się ilość przepisów z zakresu prawa podatkowego utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Pomimo negatywnych skutków takich działań w ostatnich latach pojawiły się ulgi podatkowego umożliwiające odliczeń od przychodu lub dochodu.

Ulgi dla przedsiębiorców między innymi z branż technologicznych

W ostatni latach rozwinęło się zainteresowanie ulgami przez przedsiębiorców zajmujących się głównie branżami technicznymi czy medycznymi. W pierwszej kolejności można przytoczyć ulgę badawczo-rozwojową (B+R) dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach skali podatkowej lub podatku liniowego. Dzięki tzw. kosztom kwalifikowanym podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Za koszty kwalifikowane można uznać wynagrodzenie pracowników w części związanej z B+R, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego, koszty patentów, ekspertyz, usług doradczych. Po spełnieniu ustawowych wymagań takie podmioty mogą odliczyć nawet do 200% kosztów kwalifikowanych.

Inną metodą oszczędności dla szeregu podatników jest ulga na robotyzację. Dzięki niej przedsiębiorcy mają możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Takimi kosztami są w szczególności wydatki na roboty przemysłowe, maszyny i urządzenia peryferyjne, a także wartości niematerialne i prawne. Ponadto przedsiębiorcy mają prawo do korzystania z ulgi na prototyp, poprzez działania związane z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Przy takich wydatkach przedsiębiorcy mogą dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 30% takich kosztów.

Ulgi wprowadzone przez Polski Ład

Choć część przepisów z pakietu tzw. Polskiego Ładu zostało zmienione lub przestały obowiązywać, korzystnymi rozwiązaniami, które nadal są stosowane, mogą okazać się przepisy dotyczące ulgi na ekspansję, ulgi sponsoringowej czy ulgi na powrót.

Pierwsze z nich mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców wytwarzających produkty, którzy jednocześnie ponoszą koszty z tytułu uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych lub rejestracji znaków towarowych. Tacy przedsiębiorcy mogą odliczać maksymalnie 1 mln zł poniesionych kosztów z tego tytułu, w danym roku podatkowym. Co więcej, aby skorzystać z takiej ulgi, przedsiębiorca musi w ciągu dwóch lat zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów lub osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nie oferowanych.

Kolejnym ułatwieniem z Polskiego Ładu jest ulga sponsoringowa. O ile przy wszystkich powyższych ulgach od przedsiębiorcy wymagało się czynnego własnego działania, w tym przypadku kluczowe jest wspieranie działań podmiotów trzecich, takich jak kluby sportowe, uczelnie czy instytucje kulturowe. Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym będzie mógł odliczyć od postawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność właśnie sportową, kulturową lub wspierającą szkolnictwo wyższe. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Ostatnim przykładem funkcjonującym od 2022 roku jest ulga na powrót, dzięki której w przypadku przedsiębiorców wracających z zagranicy, którzy będą kontynuowali prowadzenie w Polsce działalność, mogą otrzymać zwolnienie do kwoty 85 528 zł przychodów przez okres 4 następujących po sobie lat. Co istotne z takiego zwolnienia mogą skorzystać osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu.

Inne ulgi dla przedsiębiorców 

Nadto, w przepisach prawa podatkowego ustawodawca przewidział szereg ulg, które mają charakter bardziej prywatny. Przykładowo, przedsiębiorcy posiadający minimum 4 dzieci mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do 85 528 zł. Taki limit obowiązuje każdego z rodziców oddzielnie. Omawianą korzyść należy odróżnić z ulgą prorodzinną, gdzie, aby skorzystać z niej przedsiębiorca musi osiągać dochód z tytułu umowy o pracę.

W przypadku przedsiębiorców z niepełnosprawnością, poprzez ulgę rehabilitacyjną, mogą odliczyć np. wydatki na mieszkanie czy pojazdy mechaniczne. Nie można również pominąć odliczeń z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa. Należy pamiętać, że darowizna nie może być większa niż 6% przychodu/dochodu przedsiębiorcy.

Jak widać, przedsiębiorcy mają wiele możliwości korzystania z ulg podatkowych. W celu stosowania powyższych ulg, niezbędne jest poznanie szczegółów przepisów w tym zakresie, w odwołaniu do konkretnego stanu faktycznego danego przedsiębiorcy.  

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków

czerwiec 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.