Aspekty podatkowe przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Aspekty podatkowe przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.

W artykule z lipca 2022 roku zostało opisane przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową. Podkreślono, że przekształcenie to może pociągnąć za sobą skutki podatkowe. W poniższym artykule będziemy rozważać, czy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) w sytuacji, w której majątek spółki jawnej w momencie przekształcenia jest wyższy od wartości wniesionego wkładu w momencie jej zakładania.

Majątek spółki jawnej.

Wspólnicy spółki jawnej w momencie jej założenia wnieśli wkłady w łącznej wysokości 10.000 złotych. Obecnie majątek spółki jest wart 1.000.000 złotych. Wspólnicy chcą, aby wkład wniesiony przez nich do spółki komandytowej był taki sam, jak w przekształcanej spółce jawnej. Oznacza to, że nie zamierzają wnosić do spółki komandytowej, jako wkładu, całego majątku spółki jawnej, a jedynie część będącą wkładem. Z kolei mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia ma stać się majątkiem spółki komandytowej, z uwagi na fakt, że spółka komandytowa jest następcą prawnym spółki jawnej, a więc przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Majątek spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z KSH majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Czym innym jest więc wkład – majątek wniesiony przez wspólnika spółki, a czym innym mienie nabyte przez spółkę poprzez swoją działalność. Spółka przekształcana nie może więc wnieść wkładu do spółki przekształconej. Dodatkowo nie można uznać, aby cały majątek spółki jawnej w momencie przekształcenia stał się wkładem spółki komandytowej, ponieważ wkłady w spółce komandytowej są określane przez wspólników. Powyższe oznacza, że na majątek spółki komandytowej już na początku jej istnienia będzie się składał zarówno wkład, jak i inny majątek wypracowany przez spółkę jawną.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki.

Zgodnie z ustawą podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umowy spółki, za które uważa się również przekształcenie spółek, jeżeli wynikiem tego jest zwiększenie majątku spółki osobowej, o ile powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania pcc. Podstawą opodatkowania przy przekształceniu spółek jest wartość wkładów wniesionych do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia. Od podatku zwalnia się jednak te części wkładów, które wcześniej były opodatkowane pcc.

Wobec powyższego wspólnicy spółki zastanawiają się czy w momencie przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową będą zobowiązani do zapłacenia pcc od różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wartością wcześniej opodatkowanych wkładów wniesionych do spółki jawnej?

Czy wspólnicy będą zobowiązani zapłacić pcc w trakcie przekształcenia?

Odpowiadając na to pytanie, należy się w pierwszej kolejność zastanowić, kiedy przekształcenie spółki rodzi zobowiązanie podatkowe. Zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.