Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Kiedy członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Dla wielu przedsiębiorców atrakcyjną formą prowadzenia działalności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, głównie ze względu na brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Ewentualne ryzyko niepowodzenia gospodarczego jest więc ograniczone do wysokości wniesionego wkładu. Często jednak te same osoby, które utworzyły spółkę pełnią funkcje członków zarządu, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie zasad odpowiedzialności.

Bezskuteczność egzekucji względem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. zostały uregulowane w art. 299 k.s.h.. Zgodnie z tym przepisem członkowie zarządu odpowiadają solidarnie, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji nie musi być wykazywana w oparciu o postanowienie komornika o umorzeniu postępowania- wykazaniu tej okoliczności mogą służyć także inne dowody, np. postanowienie sądu oddalające wniosek o upadłość ze względu na to, że majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązanie spółki, jeśli wykaże, że:

  1. We właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  2. Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
  3. Pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej

Członkowie zarządu mogą także subsydiarnie odpowiadać za zobowiązania podatkowe spółki, na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej. Także i w tym przypadku odpowiedzialność członków zarządu na charakter solidarny. Z odpowiedzialności tej także można się zwolnić, jeśli członek zarządu:

  1. Wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  2. Wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy,
  3. Wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jak wynika z powyższego pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym warto pamiętać podejmując się pełnienia funkcji w organie zarządczym spółki z o.o..

W Kancelarii Adwokackiej Proniewski Przybyłka zajmujemy się m.in. kompleksową windykacją należności w tym także od członków zarządu w trybie art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, marzec 2017 roku.

kiedy-czlonek-zarzadu-ponosi-odpowiedzialnosc-za-zobowiazania-spolki-zoo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.