Skutki podatkowe wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Skutki podatkowe wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

Co do zasady wywłaszczenie jako odstępstwo od konstytucyjnej zasady ochrony własności może nastąpić jedynie wyjątkowo, w przewidzianych prawem sytuacjach. Zdarza się w związku z tym, że właściwe organy administracji publicznej wydają decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Ponieważ pomiędzy wywłaszczeniem, a decyzją o zwrocie z reguły mija sporo czasu powstaje problem dotyczący tego, jakie skutki podatkowe rodzi zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Do Kancelarii zgłosił się Klient z następującym zagadnieniem:

X zmarł w 1990 roku. Przeprowadzono postępowanie spadkowe, spadek nabyła Y (w 1990). W 2015 roku Starosta wydał decyzję o zwrocie niesłusznie wywłaszczonej nieruchomości należącej do X, za zwrotem uiszczonej opłaty wywłaszczeniowej. Wywłaszczenie nastąpiło w 1970 roku. W związku z przestawionym stanem faktycznym należało odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Czy w związku z wydaną decyzją o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości Y jako spadkobierca X będzie zobligowana uiścić podatek od spadków i darowizn?
  2. Czy gdyby Y dokonała sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości to konieczne będzie uiszczenie podatku dochodowego?

Ad. 1 – podatek od spadków i darowizn

W przypadku wywłaszczenia przyjmuje się, że w skład majątku spadkowego wchodzi roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Wartość tego roszczenia Y powinna była uwzględnić w deklaracji dot. podatku od spadków i darowizn złożonej po stwierdzeniu nabycia spadku po X.

Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie złoży deklaracji podatkowej, albo nie poda w deklaracji wszystkich informacji koniecznych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego to takie zobowiązanie nie powstaje, jeśli organ podatkowy doręczy decyzję ustalającą wysokość podatku po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy (w tym przypadku od 1990 roku, por.: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  IPPB2/436-115/12-4/MZ z 12 czerwca 2012 r., Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 roku, Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 września 2009 roku, IBPBII/1/436-159/09/MCZ). W związku z tym, że upłynęło już 5 lat od powstania obowiązku podatkowego to zobowiązanie podatkowe nie będzie mogło powstać i Y nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Ad. 2- podatek dochodowy

Przyjmuje się, że wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości nie jest nabyciem nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne jednolicie przyjmują, że zwrot wywłaszczonej nieruchomości polega na przywróceniu prawa własności pierwotnemu właścicielowi (albo jego następcy prawnemu), a nie na kreowaniu tego prawa własności i dlatego nie ma tutaj obowiązku uiszczania podatku dochodowego (por. w tym zakresie: Interpretacja podatkowa z dnia 13 marca 2015 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, do sygnatury: ITPB2/415-1148/14/RH, Interpretacja podatkowa z dnia 9 listopada 2015 roku wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygnatura: IBPB-2-2/4511-464/15/MZM, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 stycznia 2015 r. Znak: IBPBII/2/415-971/14/MWUchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 1996 roku, sygn. akt: FPS 7/96, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2014 roku, do sygnatury: I SA/Łd 1257/13).

Za datę „nabycia nieruchomości” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym uważa się datę śmierci spadkodawcy (1990), od której upłynęło 5 lat, wobec czego zbycie nieruchomości przez Y nie będzie rodziło konsekwencji w postaci uiszczenia podatku dochodowego.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Klienta nie będzie więc konieczności uiszczania zarówno podatku od spadków i darowizn, jak i podatku dochodowego.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, kwiecień 2016 roku.

clause-684504_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.