Kiedy można potrącić wierzytelności z wynagrodzenia pracownika? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Kiedy można potrącić wierzytelności z wynagrodzenia pracownika?

Jakie należności mogą być potrącone?

Zasady potrąceń z wynagrodzenia pracownika regulują art. 87 i n. Kodeksu Pracy. Zgodnie z powyższymi przepisami dopuszczalne jest dokonanie potrąceń – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – następujących należności:
1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
4) kar pieniężnych przewidziane w Kodeksie Pracy.

Kwoty wolne od potrąceń

To, że wierzytelność została wymieniona w katalogu z art. 87 k.p. nie gwarantuje jednak, że pracodawca rzeczywiście może potrącenia dokonać. Mając na uwadze konieczność wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia pozwalającego mu na zapewnienie sobie minimum egzystencji ustawodawca przewidział granice potrąceń- tzw. kwotę wolną.

Wolna od zajęcia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź określony procent tej kwoty, w zależności od tego, na poczet której z wymienionych wyżej należności potrącenie jest dokonywane. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2017 wynosi 2.000 zł brutto.

Potrącenie za zgodą pracownika

Ustawodawca przewidział także, iż mogą istnieć inne wierzytelności, których potrącenie z wynagrodzenia będzie uzasadnione. Takimi wierzytelnościami mogą być na przykład uznane przez pracownika zobowiązania z tytułu odpowiedzialności za wyrządzoną pracodawcy szkodę. W przypadkach innych niż wymienione w art. 87 k.p. potrącenia mogą być dokonywane, jednakże wymagane jest uprzednie uzyskanie zgody pracownika, o czym stanowi art. 91 k.p..

W takiej sytuacji obowiązuje jednak nadal kwota wolna od potrąceń- w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy jest to kwota wynagrodzenia minimalnego.

Z uwagi na powyższe pomimo wyrażenia przez pracownika zgody na potrącenie zgodnie z prawem dokonanie potrącenia nie będzie możliwe w przypadku, gdy pracownik otrzymuje najniższe możliwe wynagrodzenie.

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, marzec 2017 roku.

 

obrazek do art.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.