Koszty leczenia prywatnego z OC sprawcy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Koszty leczenia prywatnego z OC sprawcy

W ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel ma obowiązek naprawić szkodę w pełni, zarówno w zakresie zniszczenia mienia poszkodowanego jak i uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 444§ 1 KC „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”.

 

A jak faktycznie przedstawiają się koszty leczenia prywatnego z OC sprawcy ?

W praktyce jednak powstały wątpliwości co do zakresu wydatków objętych w/w przepisem. Firmy ubezpieczeniowe kwestionują wysokość żądanej kwoty, w szczególności w przypadku, gdy poszkodowany skorzystał z leczenia prywatnego zamiast ze świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia. Zdaniem ubezpieczycieli jeżeli poszkodowany ma możliwość skorzystania z leczenia publicznego to nie należy mu się zwrot wydatków na leczenie prywatne. Problem ten pojawił się w orzecznictwie sądów powszechnych i nie był jednolicie rozstrzygany. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt: III CZP 63/15) ma rozstrzygać powyższe wątpliwości. SN stwierdził, iż przepis art. 444 § 1 KC nie przesądza, w jakim systemie organizacyjno- prawnym może dojść do poddania się poszkodowanego czynnościom leczniczym lub rehabilitacyjnym. Rygorystyczne preferowanie systemu ubezpieczeń społecznych, który oferuje bezpłatne usługi medyczne, prowadziłoby niejednokrotnie do pozbawienia poszkodowanego możliwości korzystania z leczenia lub rehabilitacji, która mogłaby doprowadzić do poprawy jego stanu zdrowia. Zdaniem SN należy pozostawić poszkodowanemu możliwość wyboru systemu leczenia publicznego lub prywatnego, a niekiedy nawet leczenia za granicą, zwłaszcza w sytuacjach gdy zakres prywatnych usług jest szerszy lub oferowane leczenie publiczne wymaga odległego, niewskazanego medycznie, czasu oczekiwania.

Z powyższej uchwały wynika jednoznacznie, że poszkodowany w wypadku samochodowym może żądać, aby z polisy sprawcy zostały pokryte koszty leczenia w placówce prywatnej, o ile są one uzasadnione i celowe. Poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania w pierwszej kolejności możliwości leczenia w placówkach finansowanych ze środków z NFZ, a oczekiwania ubezpieczyciela w tym zakresie są bezpodstawne.

 

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, listopad 2016 roku.

motorcycle-40000_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.