Jakie wydatki remontowo-budowlane możemy zaliczyć do ulgi mieszkaniowej? Cz. II – meble - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Jakie wydatki remontowo-budowlane możemy zaliczyć do ulgi mieszkaniowej? Cz. II – meble

Z punktu widzenia osób, które zastanawiają się nad sprzedażą nieruchomości w ciągu pierwszych pięciu lat od jej nabycia, istotnym problemem jest konieczność uregulowania podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30e ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8) sprzedaż nieruchomości w okresie pięciu lat od jej nabycia wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia do fiskusa aż 19% uzyskanego dochodu.

Ustawodawca wychodzi jednak naprzeciw osobom, które uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznaczą na zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych. W art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy postanowiono, że zwolnione z podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Zapisując powyższe w formie wzoru otrzymamy: dochód ze sprzedaży nieruchomości x wydatki na cele mieszkaniowe / przychód ze sprzedaży nieruchomości = wysokość zwolnienia.

Pojęcie wydatków na cele mieszkaniowe zostało zdefiniowane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. W ramach serii artykułów dotyczących ulgi mieszkaniowej pominiemy wydatki niebudzące wątpliwości w świetle przepisów, jak nabycie nowego lokalu mieszkalnego, a skoncentrujemy się wydatkach mniej oczywistych, przykładowo związanych z remontem własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (lit. d).

Sprzęt AGD i RTV

W poprzednim artykule rozważano możliwość rozliczenia w ramach ulgi mieszkaniowej wydatków na zakup sprzętu AGD i RTV. W tej części przedstawione zostanie stanowisko organów podatkowych w zakresie rozliczenia wydatków poniesionych na zakup mebli.

Co do zasady, istnieje możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na zakup mebli w ramach ulgi mieszkaniowej, o ile będą one trwale połączone z budynkiem lub lokalem mieszkalnym. Innymi słowy, organy podatkowe przychylniej patrzą na zabudowy kuchenne trwale połączone ze ścianami czy zabudowy wnękowe. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dn. 29.09.2017 (sygn. akt I SA/Lu 606/17) zwrócono uwagę, że: „Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. w zakresie wydatkowania dochodu pochodzącego ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych na remont lokalu mieszkalnego obejmuje również wydatki na zaprojektowanie, wykonanie i montaż w lokalu mieszkalnym tego rodzaju elementu wyposażenia, który jest (w sensie faktycznym i funkcjonalnym) trwale połączony z elementami konstrukcyjnymi lokalu (ścianami, sufitem, podłogą) i które to elementy wyposażenia, z racji zaprojektowania i dopasowania do konkretnego lokalu nie mogą być racjonalnie wykorzystane do wyposażenia innego lokalu.” Tym samym, zakwestionowany może zostać przykładowo zakup komody czy szafki RTV, które można swobodnie przenosić.

Dla potwierdzenia powyższego wskazać można chociażby interpretację podatkową z dn. 31.08.2020, nr 0113-KDIPT2-2.4011.507.2020.2.DA, w uzasadnieniu której organ stwierdził, że: „Za wydatki uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy również uznać wydatki poniesione na drzwi przesuwne oraz wykonanie szaf i zabudowy kuchennej wraz z blatem skoro szafy i zabudowa kuchenna wraz z blatem zawierają elementy konstrukcyjne mocowane trwale do ścian w zakupionym lokalu mieszkalnym” czy interpretację podatkową z dn. 07.12.2020, nr 0115-KDIT2.4011.624.2020.2.MM: „Za wydatki uprawniające do zwolnienia przedmiotowego należy również uznać wydatki na zabudowę kuchenną, o ile rzeczywiście – jak wskazała Wnioskodawczyni – zabudowa ta jest przytwierdzona kołkami, wkrętami oraz przyklejona do ścian i sufitu (…)”

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, czerwiec 2021 roku

office-building-houston-texas-4549648_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.