Wraca dodatkowy dzień wolny – orzekł Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 27/11) - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Wraca dodatkowy dzień wolny – orzekł Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 27/11)

Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11) za niekonstytucyjny przepis odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy.

Jak orzekł Trybunał, przepis pozbawiający dodatkowego dnia wolnego za dzień wolny przypadający w święto jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli (6 stycznia).

Co stwierdził Trybunał?

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Konstytucja daje pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy – niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. W Kodeksie Pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikowi przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w tygodniu. Przepisy nie wskazują, który to dzień, ustala to pracodawca.

Trybunał uznał, że zakwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą równości, ale nie narusza zasady prawa do wolnego dnia w święto. W ocenie TK przepis bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. Wszyscy pracownicy maja prawo do wolnych dni.

Zgodnie z art. 14 Kodeksu Pracy oraz art. 66 ust. 2 Konstytucji wszyscy pracownicy mają prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. W związku z tym ustawowe ograniczenie liczby dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników i być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych, a także przewidywalnych kryteriach” – uzasadniał Trybunał.

Wracamy do starych zasad

Wyrok oznacza, że wracamy do zasad sprzed nowelizacji wprowadzającej wolne w święto Trzech Króli – za każde święto, które przypada w dzień wolny – poza niedzielą – pracownicy otrzymają dodatkowy dzień wolny od pracy.

Od kiedy obowiązuje wyrok TK w sprawie dnia wolnego?

TK nie określił żadnego okresu przejściowego; wyrok jest ostateczny, co oznacza, że zakwestionowany przepis straci moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Przygotowano w oparciu o komunikat prasowy zamieszczony na stronie Trybunału Konstytucyjnego: www.trybunal.gov.pl, 3 październik 2012 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.