Czy wspólnota mieszkaniowa może uchwałą przyjąć regulamin wspólnoty, który będzie regulował m.in. kwestie porządkowe i jednocześnie wprowadzał opłaty/kary za naruszenie różnych postanowień ? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czy wspólnota mieszkaniowa może uchwałą przyjąć regulamin wspólnoty, który będzie regulował m.in. kwestie porządkowe i jednocześnie wprowadzał opłaty/kary za naruszenie różnych postanowień ?

Żaden przepis prawa, nie zezwala Wspólnocie Mieszkaniowej na składanie oświadczeń woli o charakterze władczym, którym poszczególni właściciele mieliby obowiązek się podporządkować. Brak jest podstaw do przyjmowania przez Wspólnotę Mieszkaniową regulacji, o charakterze prewencyjnym, mającym zapobiegać ewentualnym zagrożeniom czy szkodom. Za niedopuszczalne należy uznać kreowanie w drodze uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej stosunku obligacyjnego między wspólnotą a jednym z jej członków. (tak m.in.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8.09.2010 r., sygn. akt VI ACa 76/10 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.01.2014 r., sygn. akt I ACa 1394/13).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o własności lokali oraz art. 140 Kodeksu cywilnego i art. 144 Kodeksu Cywilnego właściciel lokalu ma prawo i obowiązek korzystania z lokalu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz z zachowaniem porządku domowego i praw właścicieli lokali sąsiedzkich. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować powstaniem po stronie pozostałych właścicieli lokali określonych roszczeń opartych na ww. przepisach, a także wynikających z art. 16 Ustawy o własności lokali i art. 222 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem odpowiadając na pytanie, które jest przedmiotem niniejszej artykułu, wspólnota mieszkaniowa nie może w drodze uchwały wprowadzić kary regulaminowej, nawet jeśli miałyby one zapobiegać ewentualnym zagrożeniom czy szkodom.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, listopad 2020 roku

pexels-photo-87223

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.