Niższy limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

krzysztof

Niższy limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców

Dzisiejszym wpisem chciałbym wskazać na znaczącą zmianę w bardzo ważnej dla przedsiębiorców ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku, t.j. Dz. U. 2015r., poz. 584, dalej jako usdg). Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja art. 22 usdg, który określa przy jakich transakcjach przedsiębiorca jest zobowiązany korzystać z rachunku bankowego.

Kiedy obowiązkiem przedsiębiorcy jest korzystać z rachunku bankowego?

Poczynając od dnia 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorca jest zobowiązany skorzystać z rachunku bankowego, jeżeli wartość transakcji z innym przedsiębiorcą jest wyższa niż 15.000 zł bądź przekracza równowartość tej kwoty w walucie obcej. Oznacza to, że ustawodawca w sposób znaczący obniżył limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców: poprzedni limit wynosił też 15.000 ale Euro, a zatem po zmianach przepis ten obejmuje w praktyce transakcje o czterokrotnie niższej wartości.

Odnotować należy jeszcze dwie ważne zmiany w wspomnianym artykule:

    • Po pierwsze ustawodawca wprowadził sankcję za niezastosowanie się do tego przepisu – dotychczas ustawa nie przewidywała żadnych konsekwencji jeżeli transakcja na ponad 15 tys. Euro została dokonana przy użyciu gotówki, co w sposób oczywisty prowadziło do tego, że przepis był w praktyce martwy. Po zmianie dokonanie płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego będzie powodowało, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów. W mojej ocenie sankcja ta może zmienić podejście przedsiębiorców do stosowania tego przepisu. W tym kontekście należy dodać, iż zgodnie z równocześnie nowelizowanymi przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów, albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów ich uzyskania.

Zmiany w przeliczaniu wartości transakcji przy użyciu obcych walut

  • Po drugie zmianie ulega również sposób przeliczania wartości transakcji dokonanych przy użyciu waluty innej niż złote – dotychczas przyjmowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego datę transakcji, po zmianie kurs będzie ustalany na podstawie średniego kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę transakcji.

Warto przy tym pamiętać, że obostrzenia te stosuje się do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem art. 22 usdg nie znajduje zastosowania.

Opisywane zmiany wprowadzone zostały ustawą z dnia z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 780).

 

Krzysztof Jagielski, radca prawny, październik 2016 roku

credit-card-1730085_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.