Czym są i dlaczego warto stosować reguły Incoterms? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

krzysztof

Czym są i dlaczego warto stosować reguły Incoterms?

Jeden z naszych Klientów, działający w branży odzieżowej, przekazał ostatnio do analizy przez Kancelarię umowę na podstawie której miał dokonać dużego zamówienia ubrań wyprodukowanych w Indiach. Duża część jego wątpliwości związanych z tym zamówieniem spowodowana była koniecznością uregulowania zasad na jakich odbywać ma się dostawa zamówionego towaru, w szczególności w związku z jego importem spoza obszaru Unii Europejskiej co oznacza dodatkowe formalności i koszty, niespotykane w przypadku transakcji pomiędzy kontrahentami z krajów UE.

Zawierając umowę, której przedmiotem ma być dostawa towarów, w szczególności gdy mamy do czynienia z zagranicznym kontrahentem, działającym w ramach innego obszaru celnego, należy zadbać aby umowa określała m. in.:

  1. czy sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru do kupca swoim środkiem transportu, zorganizowania usługi transportowej świadczonej przez niezależnego przewoźnika, czy też może jedynie wydania towaru w swojej siedzibie;
  2. termin dostarczenia towarów;
  3. czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów dotyczących towaru (tak w zakresie procedury celnej, jak i w celu wykazania spełnienia przez produkt odpowiednich norm);
  4. czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek opakowania rzeczy i jakim wymogom to opakowanie ma odpowiadać.

Do czego służą reguły Incoterms?

Pomocne w takim wypadku może być odwołanie się do reguł Incoterms (International Commercial Terms). Powołane reguły opracowywane są przez ICC (International Chamber of Commerce, Międzynarodową Izbę Handlu w Paryżu) i stanowią powszechnie przyjęty standard w handlu międzynarodowym. Poszczególne reguły określają podział obowiązków i kosztów związanych z dostawą towarów, a także moment przejścia ryzyka zniszczenia, utraty bądź uszkodzenia transportowanego towaru. Pierwsza edycja Incoterms opublikowana została w 1936 roku i od tego czasu była wielokrotnie modyfikowana, rozwijana w celu dostosowania do współcześnie panujących na rynku możliwości i wymogów, aktualnie stosuje się Incoterms 2010 obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku (należy jednak zwracać uwagę na treść zapisów umownych, jako, że część kontrahentów może odwoływać się  jeszcze do poprzedniej wersji z 2000 roku, w których istnieją pewne różnice względem najnowszej wersji – dla uniknięcia wątpliwości przy określeniu reguły warto wskazać rok). Zaletą Incoterms jest ich powszechna rozpoznawalność i znaczące uproszczenie prac nad umową jakie daje powołanie się na zasady w nich przewidziane.

A jak w praktyce należy zastosować regułę Incoterms?

Reguła Incoterms może być wprowadzona przez proste powołanie się na nią w fakturze, wprowadzając w określeniu zbywanego towaru dodatkowy zapis, np. EX Works 2010 Kraków, co oznacza, że sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do udostępnienia towaru w swoim magazynie/hali produkcyjnej w Krakowie, zaś wszelkie inne obowiązki, koszty i ryzyka należą do kupującego.

W kolejnych artykułach w niniejszym cyklu pochylę się dokładniej nad poszczególnymi regułami i najbardziej typowymi przykładami ich zastosowania.

Krzysztof Jagielski, aplikant radcowski, Kraków, czerwiec 2016 roku

rule-1752625_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.