Prawidłowe fakturowanie usług świadczonych łącznie na przykładzie działalności hotelu - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Prawidłowe fakturowanie usług świadczonych łącznie na przykładzie działalności hotelu

Z reguły hotel oprócz pokoju oferuje także śniadanie, a nawet pełne wyżywienie, ciepłe napoje, a nierzadko także dodatkowe atrakcje takie jak spa, zabiegi kosmetyczne itp. Często te dodatkowe, wliczone w cenę atrakcje, są opodatkowane odmienną niż zakwaterowanie stawką VAT. W praktyce hotele w różny sposób radzą sobie z tą tematyką-niekiedy na fakturze wyszczególnione zostają wszystkie usługi,z uwzględnieniem różnych stawek podatku.

Odmiennym sposobem jest wskazywanie na fakturze łącznie „usługi hotelowej” opodatkowanej preferencyjnie, stawką 8% przewidzianą dla zakwaterowania.

Które ze stanowisk jest prawidłowe?

W ustawie o VAT nie występuje co prawda pojęcie „usługi kompleksowej”, jednak zostało ono szeroko zdefiniowane w doktrynie i orzecznictwie.

Czym jest usługa kompleksowa?

Usługą kompleksową określamy kombinację co najmniej dwóch różnych świadczeń,
z których jedno można uznać za główne, a pozostałe mają charakter pomocniczy, tzn. nie stanowią one celu same w sobie, ale są wyłącznie środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.
Usługa kompleksowa podlega więc opodatkowaniu jednolitą stawką podatku VAT, właściwą dla świadczenia głównego.
Głos w sprawie oceny usług kompleksowych zabierał niejednokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezentuje on pogląd, iż „jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny” (tak TS UE w sprawach C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, C-572/07 RLRE Tellmer Property i C-276/09 Everything Everywhere).

Co na to organy podatkowe w Polsce w odniesieniu do usług oferowanych przez hotele?

Zasadniczo za dominujący należy uznać pogląd, zgodnie z którym za usługę kompleksową można uznać nocleg ze śniadaniem (co pozwala na zastosowanie jednolitej, 8% stawki VAT i wystawienie faktury na kompleksową „usługę hotelową”). Zdaniem organów podatkowych przygotowanie śniadania należy uznać za usługę pomocniczą do usługi noclegowej, ponieważ nie stanowi ona celu samego w sobie dla gościa hotelowego korzystającego z noclegu, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania usługi hotelowej. Wydawanie śniadania w ramach usługi hotelowej należy przyjąć jako realizowanie usługi hotelowej w sposób zwyczajowo przyjęty.
Świadczenie dodatkowych usług jak np. basen, Spa, zabiegi kosmetyczne, siłownia itp. należy na fakturze wymienić odrębnie i opodatkować właściwą im stawką VAT (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2012 roku (sygn. IBPP2/443-323/12/AB)). Pogląd ten podziela także Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia z dnia 9 lutego 2012 r. I FSK 493/11).

Wyżej wymienione stanowisko nie uwzględnia jednak faktu, iż przepisy prawa nakładają na hotelarzy pewne obowiązki dotyczące wyposażenia hotelu (a tym samym zakresu świadczonych usług) wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Skoro bowiem czterogwiazdkowy hotel ma obowiązek zapewnić swoim gościom dostęp do Spa, to świadczenie takiej usługi wraz z zakwaterowaniem powinno być traktowane łącznie, jako jedna kompleksowa usługa hotelarska. Rozdzielenie tych usług miałoby bowiem sztuczny charakter, co zgodnie z orzecznictwem unijnym jest przesłanką do potraktowania usługi jako kompleksowej.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka. Kraków, styczeń 2015 roku.

calculator-453792_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.