Jakie wydatki remontowo-budowlane możemy zaliczyć do ulgi mieszkaniowej? Cz. I – sprzęt AGD i RTV - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Jakie wydatki remontowo-budowlane możemy zaliczyć do ulgi mieszkaniowej? Cz. I – sprzęt AGD i RTV

Z punktu widzenia osób, które zastanawiają się nad sprzedażą nieruchomości w ciągu pierwszych pięciu lat od jej nabycia, istotnym problemem jest konieczność uregulowania podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30e ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8) sprzedaż nieruchomości w okresie pięciu lat od jej nabycia wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia do fiskusa aż 19% uzyskanego dochodu.

Ustawodawca wychodzi jednak naprzeciw osobom, które uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne przeznaczą na zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych. W art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy postanowiono, że zwolnione z podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Zapisując powyższe w formie wzoru otrzymamy: dochód ze sprzedaży nieruchomości x wydatki na cele mieszkaniowe / przychód ze sprzedaży nieruchomości = wysokość zwolnienia.

Pojęcie wydatków na cele mieszkaniowe zostało zdefiniowane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. W ramach serii artykułów dotyczących ulgi mieszkaniowej pominiemy wydatki niebudzące wątpliwości w świetle przepisów, jak nabycie nowego lokalu mieszkalnego, a skoncentrujemy się na wydatkach mniej oczywistych, przykładowo związanych z remontem własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (lit. d).

Na wstępnie wymaga podkreślenia ogólna zasada skonstruowana na kanwie licznych interpretacji podatkowych: abyśmy mieli do czynienia z wydatkami na remont w rozumieniu ww. przepisów konieczne jest zaistnienie przesłanki trwałego połączenia z elementami konstrukcyjnymi budynku.

Sprzęt AGD i RTV

W pierwszej kolejności rozważmy, czy wydatki na zakup sprzętu AGD i RTV mogą zostać rozliczone w zakresie ulgi mieszkaniowej.

Wśród organów podatkowych przeważa stanowisko, zgodnie z którym wydatki związane z zakupem sprzętu AGD i RTV nie służą realizacji własnych celów mieszkaniowych podatnika, albowiem stanowią jedynie element wyposażenia mieszkania i nie można ich utożsamiać z wydatkami remontowo-budowlanymi (tak interpretacja indywidualna: z dn. 03.12.2020, nr 0113-KDIPT2-2.4011.740.2020.2.EC; z dn. 13.11.2020, nr 0112-KDIL2-1.4011.576.2020.3.JK). Nie ma tutaj również znaczenia okoliczność, że dany sprzęt AGD lub RTV wymaga zabudowy czy podłączenia do stosownej instalacji, ponieważ w żadnym z tych przypadków nie możemy mówić, że została spełniona przesłanka trwałego połączenia z elementami konstrukcyjnymi budynku (tak interpretacja podatkowa z dn. 19.10.2020, nr 0114-KDIP3-2.4011.482.2020.2.MS).

Na marginesie, za wydatki na cele mieszkaniowe możemy uznać zakup i ułożenie paneli oraz płytek ceramicznych, zakup i montaż drzwi zewnętrznych bądź wewnętrznych oraz wykonanie przyłączy i instalacji. Bez problemu do ulgi mieszkaniowej zaliczymy również koszty tzw. białego montażu (m.in. umywalka, wanna, prysznic, baterie) – stanowią one bowiem część instalacji wodno-kanalizacyjnej. Powyższe potwierdza interpretacja podatkowa z dn. 08.09.2017, nr 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, czerwiec 2021 roku

calculator-385506_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.