Czy recepcjonista może żądać dowodu osobistego od gościa i go zatrzymać lub skserować - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Czy recepcjonista może żądać dowodu osobistego od gościa i go zatrzymać lub skserować

Aby móc odpowiedzieć na pytanie czy recepcjonista może żądać dowodu osobistego od gościa i go zatrzymać lub skserować należy się zastanowić nad tym jakie dane osobowe może przetwarzać hotel w ramach świadczenia usług na rzecz gościa hotelowego.

Przede wszystkim należy się więc skupić na art. 23 ust. 1. Ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Kiedy więc przetwarzanie danych osobowych jest możliwe ?

Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu tzw. zasada celowości. Oznacza to, w przypadku hoteli, że mogą one żądać od gości hotelowych jedynie tych danych, które służą ich identyfikacji w celu realizacji umowy.

Stąd też, recepcjonista ma prawo żądać dowodu osobistego od gościa w celu przetwarzania danych niezbędnych dla identyfikacji. Jakkolwiek imię i nazwisko, nr pesel, czy adres zamieszkania są istotne w celu zawarcia umowy z gościem, to już np. wzrost czy kolor oczu nie. Ponieważ dowody osobiste zawierają takie dane (stare dowody, które wciąż funkcjonują w obiegu), to kserokopia takiego dowodu jest niedopuszczalna. Wykonanie kserokopii jest bowiem formą utrwalenia danych, które się w nim znajdują, a to, według ustawy o ochronie danych osobowych, stanowi przetwarzanie danych osobowych, dla którego konieczna jest zgoda osoby uprawnionej.

Jeżeli zaś chodzi o zatrzymanie dowodu osobistego gościa, należy mieć na uwadze, że zatrzymanie cudzego dowodu osobistego bez podstawy prawnej, w myśl art. 79 ustawy o dowodach osobistych, stanowi wykroczenie.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, grudzień 2016 roku

large-895567_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.