Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS

W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zarejestrować ją
w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej : KRS). Rejestracja spółki z o.o. w KRS może odbyć się na dwa sposoby : (1) drogą tradycyjną poprzez uzupełnienie właściwego formularza KRS i złożenie go na dzienniku podawczym danego sądu bądź nadanie go listownie lub (2) rejestracja spółki z o.o. drogą elektroniczną dostępną na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Rejestracja spółki z o.o. przez internet wiążę się jednak z określonymi warunkami dot. formy wniosków i sposobu składania dokumentów do wniosku. Ponadto wnioski te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. W niniejszym artykule zajmiemy się rejestracją spółki z o.o. w sposób tradycyjny.

Na jakim formularzu należy złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. w KRS?

Wszystkie formularze wykorzystywane w KRS dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy pamiętać, iż formularze te co jakiś czas mogą ulec zmianie, dlatego należy pobierać je wyłącznie ze strony Ministerstwa.

Aby zarejestrować spółkę z o.o., należy więc uzupełnić :

  • Formularz KRS W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UWAGA! W części C.1 ww. wniosku – dane o NIP i REGON – jeśli spółka nie posiada jeszcze ww. numerów identyfikacyjnych należy zaznaczyć opcję „spółka nie wystąpiła o NIP/REGON”, a pozostałe pola przekreślić, wówczas numer NIP i REGON zostanie nadany spółce z urzędu przy składaniu ww. wniosku, a więc spółka nie musi składać oddzielnych wniosków o nadanie ww. numerów.

  • Formularz KRS WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, celem wpisania wspólników spółki

UWAGA! Jeśli któryś z wspólników ma mniej niż 10% udziałów – nie wymaga to wówczas ujawniania w KRS.

  • Formularz KRS WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, celem wpisania osoby wchodzącej w skład organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, a także określenia sposobu reprezentacji,
  • Formularz KRS WM – przedmiot działalności,

UWAGA! W załączniku tym ujawniamy tylko 10 kodów PKD stanowiących przedmiot działalności spółki, w tym jeden przedmiot (kod PKD) przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Opcjonalnie przy rejestracji spółki z o.o., jeśli jest taka potrzeba, uzupełnia się
dodatkowo :

  • Formularz KRS WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
  • Formularz KRS WH – sposób powstania podmiotu
  • Formularz KRS WL – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego
  • Formularz KRS ZN – sprawozdania finansowe i inne dokumenty

Dokumenty wymagane przez KRS, celem rejestracji spółki z o.o. w KRS

1) Umowa spółki z o.o. (jeśli jest sporządzona formie aktu notarialnego to przedkładamy wypis z tego aktu)

2) Lista wspólników wraz z ich adresami

3) Oświadczenie dot. adresów członków zarządu spółki

4) Oświadczenia osób reprezentujących spółkę  o ich wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji w zarządzie

5) Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładu

6) Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku

7) Pełnomocnictwo, jeśli wniosek będzie składał za nas profesjonalny pełnomocnik

8) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli takie było składane do wniosku

Wszystkie dokumenty składamy w jednym egzemplarzu w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach.

 Opłaty za rejestrację spółki z o.o. w KRS

Rejestracja spółki z o.o. w KRS podlega stałej opłacie w kwocie 600 zł ( 500 zł opłata sądowa za wpis oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG), którą należy uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego składamy wniosek.

Opcjonalnie, jeśli wniosek składa za nas pełnomocnik, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na rachunek urzędu miasta, w którym będzie składany wniosek.

 

Piotr Proniewski adwokat, Kraków lipiec 2019 roku

business-3152586_640

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.