Czy zespoły weselne są narażone na podatek od nieujawnionych dochodów? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czy zespoły weselne są narażone na podatek od nieujawnionych dochodów?

Czy organy podatkowe zintensyfikowały działania wobec szarej strefy branży weselnej?

Ostatnimi czasy w mediach pojawiły się doniesienia o podjęciu zdecydowanych działań przez organy podatkowe wobec branży weselnej, a w szczególności zespołów muzycznych, które mają współtworzyć znaczący obszar pozostający poza kontrolą podatkową. Te wiadomości wydają się być jednak mocno przesadzone, w związku z czym należałoby muzyków uspokoić – prawdą jest, że w ogólnych planach działalności obszar, o którym mowa, został wskazany jako jeden z potencjalnych i zdefiniowanych obszarów ryzyka podatkowego, ale oficjalnych zaleceń czy wytycznych w tej sprawie brak. Jednocześnie należy zauważyć, że w związku z faktem, iż obszar został wskazany, to prędzej czy później w pewnej mierze będzie „cieszył się” popularnością wśród zainteresowanych minimalizacją ryzyka podatkowego organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy jeżeli muzyk nie ujawnił przychodów z wesel, to czy zawsze zostanie nałożony podatek w wysokości 75%?

W przypadku, gdy wydatki podatnika nie znajdują pokrycia we wskazanych przez niego źródłach dochodu i wzbudzą podejrzenie organu podatkowego, to może być to podstawa dla powstania obowiązku podatkowego w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% od podstawy opodatkowania, którego temat został szerzej omówiony we wcześniejszym artykule. Natomiast warto pamiętać, że ten podatek nie znajdzie zastosowania, jeżeli muzyk ujawni jako źródło dochodu przychody z występów na weselach na jakimkolwiek etapie postępowania lub ustali je sam organ podatkowy, co doprowadzi w konsekwencji do wymierzenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Nie można jednak poprzestać na samym oświadczeniu o źródle dochodu, ale należy pochodzenie tych przychodów udowodnić przed organem podatkowym, ponieważ zgodnie z art. 25g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dowodami mogą być w szczególności umowy zawierane z organizatorem wesela, pokwitowania. Dopiero, jeżeli muzyk nie będzie w stanie przedstawić wiarygodnych dowodów na okoliczność pochodzenia przychodów z wesel, organ podatkowy będzie mógł wymierzyć podatek w wysokości 75% od nieujawnionych dochodów. Dla określenia źródła przychodu i stawki podatku, nie ma też znaczenia czy podatnik podejmie takie kroki z własnej inicjatywy czy zrobi to dopiero na wezwanie organu, przy czym może to mieć wpływ na wysokość odsetek za zwłokę oraz odpowiedzialność karnoskarbową. Warto bowiem podkreślić, iż uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnienie podstawy opodatkowania to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe opisane w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Jak Urząd Skarbowy oszacowuje nieujawnione przychody, na jakich metodach się opiera?

W sytuacji, kiedy na podstawie dostępnych źródeł dowodowych nie można ustalić prawidłowej podstawy opodatkowania, organ podatkowy sięga po szacowanie, zgodnie z metodami wskazanymi w art. 23 Ordynacji podatkowej. Należy jednak pamiętać, że oszacowanie jest ostatecznością i dochodzi do niego niezwykle rzadko, ponieważ w zasadzie organ podatkowy może sięgać po każde zgodne z prawem źródło dowodowe, co w zdecydowanej większości przypadków jest wystarczające do ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania. Najczęściej organ podatkowy ogranicza się do przesłuchiwania świadków, wyjaśnienia stron, dane z rachunków bankowych, dokumenty, umowy, rachunki, wnioski płynące z doświadczenia życiowego.

Oczywiście tu również dochodzi do pewnego szacowania w znaczeniu potocznym, ponieważ ustala się na podstawie dowodów fakty niezbędne dla obliczenia wysokości przychodów, a zarazem podstawy opodatkowania. Nie jest to jednak oszacowanie w znaczeniu ustawowym. Warto zauważyć, że wyliczenie metod szacowania w art. 23 §3 Ordynacji podatkowej stanowi wyliczenie przykładowe, zatem nie są to jedyne metody oszacowywania podstawy opodatkowania, którymi może się posłużyć organ podatkowy. Każda metoda szacowania, którą organ przyjmie i należycie uzasadni, jest dobra. Z reguły przyjmuje się, że szacowanie jest prawidłowe, jeżeli przy zastosowaniu co najmniej trzech różnych metod organ uzyska podobny wynik.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków

Czy zespoły weselne są narażone na podatek od nieujawnionych dochodów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.