Zmiany w zakresie obniżek czynszów w galeriach handlowych - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Zmiany w zakresie obniżek czynszów w galeriach handlowych

23 lipca br. wchodzą w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad obniżek opłat z tytułu najmu w galeriach handlowych, w celu przeciwdziałania skutkom epidemii Koronowariusa.

1) Dotychczasowy art.15ze został uchylony, a w jego miejsce wprowadzono nowy art.15ze(1)

a. Nowe zasady wynikające z nowego art.15ze(1) dotyczyć będą ew. kolejnych lockdownów tj. tych które wystąpią po dniu wejścia w życie ustawy tj. po 23 lipca 2021 r. (Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz).
b. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie umów najmu zawartych przed 14 marca 2020 r.

2) W art.15ze(1) ust.1 wprowadzono nowe reguły obniżek opłat z tytułu najmu:

a. Obniżki będą obowiązywać automatycznie, bez konieczności składania oferty przez najemcę jak było to w dotychczasowych regulacjach.
b. Obniżki tj. uprzednio dotyczą jedynie dużych galerii handlowych tj. powyżej 2000 m2.
c. Obniżki dotyczyć będą zarówno okresu zakazu prowadzenia działalności i w tym okresie wynosić będą do 20% opłat i trzech miesięcy po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności i w tym okresie wynosić będą do 50% opłat.
d. Nowelizacja nie rozwiewa wątpliwości odnośnie jedynie częściowego zakazu prowadzenia danej działalności (np. dopuszczającego sprzedaż na wynos lub z dostawą, ale zakazującego sprzedaży stacjonarnej).
e. Zarówno wynajmujący jak i Najemca będą mogli wystąpić do sądu o modyfikację wysokości i okresu w/w obniżek, przy zastosowaniu w tym zakresie regulacji art. 357(1) kc (statuującego klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków – rebus sic stantibus).

3) Wprowadzono zarazem następujące regulacje przejściowe:

a. Najemca będzie mógł wycofać się z ofert przedłużenia umowy składanych w oparciu o dotychczasowy art.15ze.
b. Konsekwencją takiego wycofania się z oferty będzie nieobowiązywanie wynikającego z oferty przedłużenia czasu obowiązywania umowy (chyba że najemca składający ofertę już w dacie jej składania pozostawał w okresie przedłużenia; wówczas uchylenie przedłużenia czasu obowiązywania umowy nie dotyczy okresu sprzed złożenia oferty).
c. Pomimo wycofania się z oferty przedłużenia umowy w mocy pozostaną skutki jej złożenia w postaci obniżki opłat wynikających z dotychczasowego art.15ze.
d. Wycofanie się z oferty może dotyczyć wyłącznie tych ofert, których okres przyjęcia minął po 31 grudnia 2020 r.!

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, lipiec 2021 r.

sale-3112120_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.