Upadłość konsumencka - jednoosobowy przedsiębiorca - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Upadłość konsumencka – jednoosobowy przedsiębiorca

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo upadłościowe (dalej „p.u.”) przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Stąd też przez przedsiębiorcę rozumiemy osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że jednoosobowy przedsiębiorca jest podmiotem, który może ogłosić upadłość.

Kiedy natomiast taki przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Jakkolwiek odpowiedź nasuwa się sama – jeżeli nie prowadzi już działalności gospodarczej, to należy się przyjrzeć temu kiedy taka działalność musi być zaprzestana i jakie warunki muszą być przez takiego przedsiębiorcę spełnione. Istotna w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która weszła w życie 1.01.2016 r.

Przed 01.01.2016 r. bowiem, można było żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Oznacza to, że w ciągu roku od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru mógł on nadal złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (jako przedsiębiorca). Dopiero po tym terminie, stawał się on konsumentem i był uprawniony do złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

Jak jest teraz?

Obecnie art. 8 p.u. stanowiący o rocznym terminie przedstawia się inaczej – to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Natomiast sam przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już na drugi dzień po wykreśleniu go z rejestru. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorcy.

O czym jednak należy pamiętać?

O art. 4914 ust. 2 pkt 3) p.u. Zgodnie z tym artykułem Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku 3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Stąd też, istotne jest aby były przedsiębiorca złożył wcześniej wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca – w terminie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności (art. 21 ust. 1 p.u.).

A gdy tego nie zrobi?

Wówczas możliwe jest powołanie się na tzw. klauzulę słuszności oraz klauzulę humanitarną. Były przedsiębiorca będzie musiał wykazać dlaczego uchybił terminowi oraz opisać swoją sytuację osobistą i materialną. To jednak czy upadłość konsumencka będzie wówczas możliwa, zależeć będzie od argumentacji dłużnika i przede wszystkim – uznania Sądu.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, grudzień 2016 roku

crash-215512_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.