Opodatkowanie wypłaconych odsetek od pożyczki w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Opodatkowanie wypłaconych odsetek od pożyczki w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem

Przedstawiony kancelarii do analizy stan faktyczny przedstawiał się następująco: spółka pożyczyła od swojego głównego udziałowca z siedzibą w Singapurze pieniądze. Z tytułu pożyczki spółka zapłaciła odsetki.

Czy w takim przypadku wypłata odsetek podlega opodatkowaniu w Polsce ?

Odpowiedzi na pytanie należy udzielić w oparciu o postanowienia umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy.

Kwestia opodatkowania odsetek uregulowana jest w art. 11 umowy. Przepis ten stanowi:

Artykuł  11  Odsetki

  1. Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
  2. Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.
  3. (…)
  4. (…)
  5. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli rzeczywisty beneficjent odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony lub wykonuje wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę tam położoną i jeżeli wierzytelność, z tytułu której wypłacane są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub taką stałą placówką. W takim przypadku, w zależności od sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.
  6. Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba je wypłacająca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością której powstało zobowiązanie, z tytułu której są wypłacane odsetki i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w tym Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.
  7. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między osobą wypłacającą odsetki a rzeczywistym beneficjentem lub powiązań między tymi osobami a osobą trzecią, kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a rzeczywistym beneficjentem bez tych powiązań, wówczas postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego z Umawiających się Państw, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Umowy.
  8. (…).

Należy zwrócić uwagę, że uzgodnione odsetki powinny mieć charakter rynkowy, gdyż w przeciwnym razie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 7 cytowany powyżej.

Zakładam również, że spółka polska nie jest zakładem wspólnika z Singapuru w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 5 ust. 7 Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia postawionego na wstępie pytania mają zatem postanowienia ust. 1 i 2.

Z przepisów tych wynika, że:

– odsetki, które powstały w Polsce i wypłacane są spółce z Singapuru mogą być opodatkowane zarówno w Polsce jak i Singapurze;

– podatek płacony w Polsce  nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, listopad 2016 roku

money-718621_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.