Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do sprzedaży lokalu w przypadku zaległości w płatnościach - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do sprzedaży lokalu w przypadku zaległości w płatnościach

Kiedy wspólnota może podjąć decyzję o licytacji lokalu?

Własność lokalu to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Za ich niewłaściwe wykonywanie grozi niekiedy bardzo surowa sankcja.  Właściciel, który nienależycie wywiązuje się z obowiązku uiszczania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej tzw. zaliczek na koszty wspólne musi liczyć się z tym, że wspólnota może podjąć decyzję o licytacji jego lokalu. Taką możliwość przewiduje art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat wspólnota może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji.  O dopuszczalności stosowania wskazanego wyżej rozwiązania wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie do sygnatury V CSK 170/13.

Czy wspólnota zawsze podejmuje decyzje o licytacji lokalu wobec, którego właściciel ma zaległości?

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe rozwiązanie ma charakter wyjątkowy i ostateczny- nie może być sposobem na rozwiązywanie konfliktów pomiędzy właścicielami lokali- powinno być stosowane wyłącznie, gdy uprzednio podejmowane próby dochodzenia zapłaty wierzytelności okażą się bezskuteczne, chodzi bowiem o wykazanie rzeczywistego zagrożenia interesów wspólnoty.

Podjęcie takiej decyzji jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, dlatego też należy pamiętać, że każdorazowo wspólnota musi uprzednio podjąć uchwałę w tej kwestii, dotyczącą konkretnego mieszkania i jego właściciela. Ponadto wspólnota musi udzielić zarządowi pełnomocnictwa do wytoczenia tego rodzaju powództwa.

Jak wynika z powyższego wspólnota mieszkaniowa nie jest bezradna wobec nierzetelnego właściciela lokalu, o czym powinni pamiętać zarówno właściciele jak i zarządcy nieruchomości.

 

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, wrzesień 2016 roku

white-male-1871394_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.