Zmiana roku podatkowego osób prawnych w trakcie jego trwania a ustawa o podatku dochodowym - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zmiana roku podatkowego osób prawnych w trakcie jego trwania a ustawa o podatku dochodowym

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa CIT”) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zastrzeżenia z ust. 2 i 2a dotyczą określenia długości roku podatkowego w przypadku rozpoczęcia działalności. Wówczas pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Ponadto, jeżeli działalność została podjęta po raz pierwszy w drugiej połowie roku kalendarzowego, a za rok podatkowy został przyjęty rok kalendarzowy – pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Art. 8 ust. 3 ustawy CIT statuuje podstawę do zmiany wybranego roku podatkowego. Według jego treści: „W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.”

W konsekwencji „skutki prawne zmiany dokonanej w dokumencie regulującym ustrój podatnika nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego. Aby więc skutecznie przeprowadzić zmiany w statucie, muszą one być dokonane (uchwalone) przed rozpoczęciem roku podatkowego, którego dotyczą” (tak: pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM; z dnia 25 czerwca 2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.229.2019.1.ANK; pismo szefa Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 sierpnia 2019 r., DPP13.8221.9.2019.CPIJ).

W piśmie Dyrektora KIS z dnia 17 kwietnia 2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.74.2018.1.AG podkreślono również, że „zmiana roku podatkowego w trakcie jego trwania nie jest możliwa – dany rok podatkowy musi się najpierw zakończyć i dopiero wtedy można przyjąć rok zmieniony.”

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, kwiecień 2020 r.

Zmiana roku podatkowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.