Lokalizacja Pomieszczeń Sanitarnych w miejscu pracy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Lokalizacja Pomieszczeń Sanitarnych w miejscu pracy

Klient naszej Kancelarii jest właścicielem hali magazynowej. W związku z wynajęciem części magazynu pojawiła się konieczność zmiany lokalizacji pomieszczeń sanitarnych dla pracowników magazynu (szatni, zaplecza kuchennego, toalet). Planowane jest przeniesienie tych pomieszczeń do osobnego budynku położonego w bezpośredniej bliskości obiektu magazynowego.

Czy przepisy prawa dopuszczają taką sytuację?

Realizacja w/w zamierzenia może skutkować naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawodawca uregulował bowiem szczegółowo kwestie lokalizacji tego typu pomieszczeń. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział V tego rozporządzenia reguluje kwestie pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych odsyłając w szczegółach do załącznika nr 3 do rzeczonego rozporządzenia. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne obejmują: szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Zgodnie z §111 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy  oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Załącznik reguluje m.in. lokalizację tego typu pomieszczeń wskazując, iż powinny znajdować się one w budynku, w którym odbywa się praca albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane.

Umiejscowienie zatem pomieszczeń socjalnych poza budynkiem w którym wykonywana praca będzie stanowiło naruszenie przepisów BHP.

Planując zmiany w istniejącym rozkładzie pomieszczeń warto szczegółowo przeanalizować prawne aspekty tych zmian by nie narazić się na sankcje administracyjne ze strony inspekcji pracy.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, maj 2016 roku.

clause-684509_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.