Likwidacja fundacji – obowiązki likwidatora

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Likwidacja fundacji – obowiązki likwidatora po zgłoszeniu otwarcia likwidacji fundacji do sądu

Od momentu podjęcia uchwały o likwidacji fundacji, powołaniu likwidatora oraz zgłoszenia tych faktów do sądu, sprawami fundacji zajmuje się wyłącznie likwidator fundacji. Nadrzędnym celem likwidatora fundacji jest przeprowadzenie likwidacji fundacji w jak najkrótszym czasie, niemniej jednak to likwidator podejmuje decyzję o jej zakończeniu. Likwidator powinien także przeprowadzić likwidację fundacji w sposób zabezpieczający majątek fundacji.

Co reguluje obowiązki likwidatora fundacji?

Na likwidatora fundacji zostaje nałożony szereg obowiązków, które regulują:

  • ustawa o fundacjach,
  • statut Fundacji.

Jakie obowiązki przejmuje powołany likwidator fundacji ?

Do najważniejszych zadań likwidatora w procesie likwidacji fundacji należą:

  • Złożenie do sądu wniosku o wpis do rejestru informacji o otwarciu likwidacji i powołaniu likwidatora,

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami likwidacji fundacji nie prowadzi się pod firmą fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji” (powyższa regulacja ma wyłącznie zastosowanie dla spółek handlowych). Zmiana nazwy fundacji może wynikać bowiem jedynie ze zmiany statutu fundacji. Jeśli zatem nazwa fundacji nie została zmieniona w statucie, to we wniosku krs nie wnosimy o zmianę nazwy fundacji poprzez dodanie w/w członu „w likwidacji”. Nadmienić należy, iż zmiana statutu w zakresie zmiany nazwy fundacji po otwarciu ogłoszenia jej likwidacji nie jest konieczna. 

  • Podanie do publicznej wiadomości informacji o otwarciu likwidacji fundacji (np. poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie fundacji lub poprzez umieszczenie ogłoszenia na portalu internetowym np. na portalu dla organizacji pozarządowych – NGO),
  • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą zobowiązań fundacji, 
  • Sporządzenie uchwały o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
  • Sporządzenie sprawozdania likwidatora z podjętych czynności likwidacyjnych,
  • Wygaszenie fundacji – tj. np. zredukowanie personelu, zakończenie trwających umów, zamknięcie rachunków bankowych, spłata ewentualnych wierzycieli,
  • Jeżeli po spłacie ewentualnych wierzycieli w fundacji pozostał majątek, likwidator musi podjąć czynności zmierzające do rozdysponowania majątku zgodnie z powziętymi uchwałami czy postanowieniami statutu fundacji

UWAGA! Majątek nie jest majątkiem fundatora i nie wraca do niego po rozwiązaniu fundacji. Najczęściej to statut fundacji reguluje kwestię majątku pozostałego po likwidacji fundacji i np. może wprost wskazywać, na jaki cel lub podmiot ma zostać on przekazany. W takiej sytuacji likwidator będzie musiał podjąć czynności zmierzające do przeniesienia takiego majątku na rzecz celu lub podmiotu wskazanego w statucie.

  • Złożenie do sądu wniosku o wykreślenie fundacji z rejestru,

UWAGA! Do w/w wniosku likwidator przedkłada wszystkie powyżej wymienione, a uprzednio przez niego przygotowane, dokumenty.

Nasza kancelaria oferuje możliwość przygotowania w/w dokumentów i przeprowadzenie takiej likwidacji. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, 29 lipca 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.