Czy nieobecność spowodowana chorobą może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Czy nieobecność spowodowana chorobą może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę?

W powszechnym odczuciu pracownik na zwolnieniu lekarskim to pracownik chroniony- stan zdrowia nie pozwalający pracownikowi na świadczenie pracy jest bowiem niewątpliwie okolicznością od niego niezależną, z uwagi na którą nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji. Trzeba jednak pamiętać, że reguły prawa pracy muszą zmierzać do wyważenia interesów obu stron, tak pracownika jak i pracodawcy. Ten drugi z kolei ma oczekiwać, że  zatrudniony pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Z tego też względu art. 53 KP umożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku odpowiednio długiej nieobecności pracownika. Jak długiej- to  zależy od stażu pracy: dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy będzie to nieobecność 3 miesięczna, dla pracujących dłużej lub nieobecnych z powodu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (czyli łącznie ok. 9 miesięcy).

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Nieobecność pracownika może być jednak także przyczyną rozwiązania z nim umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W orzecznictwie i doktrynie wypracowano stanowisko, iż długotrwała lub częsta nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby, jeżeli przy tym dezorganizuje pracę w zakładzie pracy, może być uznana za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (por. wyrok SN z 3 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 327/97, OSNP 1998/16/476; wyrok SN z 19 marca 2014 r., sygn. akt I PK 177/13, LEX nr 1475151). Jeśli jest to nieobecność jednorazowa, to musi spełniać kryterium nieobecności długotrwałej, zbliżonej do wskazanych wyżej okresów z art. 53 k.p.

Co musi zrobić pracodawca w przypadku złożenia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia?

Należy jednak pamiętać, iż w razie wniesienia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia to pracodawca będzie musiał wykazać, że w/w przesłanki zachodziły, tzn. faktycznie nieobecności pracownika w istotny sposób dezorganizowała pracę (konieczne było wyznaczanie zastępstw, płacenie innym pracownikom za nadgodziny, zatrudnianie dodatkowych osób itp.).

Podsumowując uzasadnione będzie zwolnienie pracownika po jednorazowej, lecz długotrwałej chorobie lub w przypadku częstych nieobecności, jeżeli dezorganizuje to pracę zakładu- właśnie tę dezorganizację należy wskazać jako przyczynę wypowiedzenia oraz w razie odwołania udowodnić przed sądem.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, sierpień 2016 roku\

signature-2003808_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.