Zmniejszenie zobowiązań podatkowych członków zarządu - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zmniejszenie zobowiązań podatkowych członków zarządu

Zmiany w opodatkowaniu członków zarządów na podstawie Polskiego Ładu

Ustawa, znana powszechnie jako Polski Ład, wprowadziła szereg zmian zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych.
Jedną z grup odczuwających niekorzystne skutki są
osoby otrzymujące wynagrodzenie za pełnienie funkcji członków zarządów na mocy
powołania. Do dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenia otrzymywane z tego tytułu były
traktowane jako przychód z działalności osobistej podatnika, który był opodatkowany na
zasadach ogólnych, czyli odpowiednio stawką 17% lub 32% podatku dochodowego
(obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 12% i 32%). Z dniem 1 stycznia 2022 roku
został rozszerzony katalog osób podlegających obowiązkom ubezpieczenia zdrowotnego
o „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu
pobierają wynagrodzenie”. Dodatkowo zniesiono możliwość odliczania składki na
ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego. W konsekwencji członkowie zarządu
pełniący swoje funkcje na mocy aktu powołania, w przypadku otrzymywania
wynagrodzenia z tego tytułu, są zobowiązani do opłacenia składki zdrowotnej, co
spowodowało wzrost obciążeń publicznoprawnych.

Możliwe rozwiązanie

Z uwagi na wzrost obciążeń, osoby pełniące funkcje członków zarządu zaczęły
zastanawiać się, w jaki inny sposób mogą świadczyć usługi na rzecz spółki, tak aby było
to korzystne pod względem podatkowym. Jednym ze sposobów powszechnie
stosowanym jest sytuacja opisana poniżej.

Członek zarządu, będący jednocześnie udziałowcem spółki, nie pobiera wynagrodzenia
z tytułu pełnionych w spółce funkcji, a więc nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu, ani
nie jest pobierana składka na ubezpieczenie społeczne.
Również osoba ta nie jest
zatrudniona w spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Dodatkowo
prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zawiera ze spółką
umowę ramową o świadczenie usług specjalistycznych, w tym usług związanych
z pośredniczeniem w pozyskiwaniu klientów, szkoleniami, marketingiem i administracją.
Czynności te mają charakter otwarty, co oznacza, że strony umowy dopuszczają
możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług. Przychody z działalności
gospodarczej opodatkowane są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
według stawki 8,5%, za wyjątkiem marketingu opodatkowanego stawką 15%. Dzięki
powyższemu rozwiązaniu członek zarządu ponosi niższe zobowiązania podatkowe,
a w konsekwencji uzyskuje wyższy dochód.

Ryzyko

KIS ostatnimi czasy odmawia wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie
odpowiedzi na pytanie, czy powyższe usługi rzeczywiście mogą być opodatkowane
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% oraz 15%,
powołując się na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania na podstawie art. 119a
Ordynacji podatkowej. Istnieje więc ryzyko, że w przyszłości Urzędy Skarbowe mogą zakwestionować otrzymywanie wynagrodzenia przez członka zarządu na podstawie tzw.
umów B2B.

Pamiętać jednak należy, że jest to problem oceny stanu faktycznego, a nie interpretacji
przepisu, dlatego też przy organizacji pracy członka zarządu w taki sposób warto
skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, aby zminimalizować ryzyko związane z
kwestionowaniem umowy zawartej pomiędzy spółką a jednoosobową działalnością
gospodarczą członka zarządu.

analiza podatkowa

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, wrzesień 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.