Odprawa emerytalna a wcześniejsze nabycie prawa do emerytury - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Odprawa emerytalna a wcześniejsze nabycie prawa do emerytury

Odprawa emerytalna w świetle kodeksu pracy

Rozpatrując zasadność żądań pracowników o wypłatę odprawy emerytalnej o której mowa w art. 92(1) kodeku pracy warto wiedzieć, iż nie stanowi przeszkody do istnienia prawa do tej odprawy fakt ustalenia prawa do świadczenia i rozpoczęcia jego pobierania już przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, iż skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do odprawy emerytalnej, w chwili gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (wyr. SN z 06.05.2003 r., I PK 223/02, Mon. Praw. 2004/3/10). Zdaniem SN przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości pozbawienia prawa do odprawy pracowników przechodzących na emeryturę, którzy – kontynuując zatrudnienie – nabyli prawo do emerytury lub renty i korzystali z niego.

Kiedy jeszcze pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna lub rentowa?

Należy także podkreślić, iż „odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje pracownikowi także wówczas, gdy przejście na emeryturę albo rentę następuje w zbiegu z innymi przyczynami rozwiązania stosunku pracy np (…) zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika” (Komentarz do kodeksu pracy pod red. R. Florka, wyd. IV, lex 2011, komentarz do art. 92(1) kp). „Do nabycia prawa do odprawy emerytalnej (art. 921 k.p.) nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna nie ma wpływu na prawo do tej odprawy.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 30.10.2014 r. III AUa 136/14).

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, maj 2016
monitor-376211_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.