Prawo akcjonariusza do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Prawo akcjonariusza do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym

Zbliża się okres połowy roku, to tradycyjnie czas, w którym spora część spółek kapitałowych w tym Spółek Akcyjnych przygotowuje się do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym dojdzie m.in. do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych.

Obowiązek udostępnienia odpisu sprawozdania oraz opinii biegłego rewidenta

Członkowie zarządów Spółek powinni pamiętać, iż zwołanie walnego zgromadzenia nie jest ich jedynym obowiązkiem formalnym związanym z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Zgodnie bowiem z art. 395§4 kodeksu spółek handlowych (ksh) oraz art. 68 ustawy o rachunkowości, na 15 dni przed odbyciem walnego zgromadzenia należy na żądanie akcjonariuszy udostępnić zainteresowanym odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. Obowiązek udostępnienia w/w dokumentów bynajmniej nie oznacza obowiązku doręczania wszystkim akcjonariuszom kopii tych dokumentów. Danie zadość temu obowiązkowi może polegać np. na wyznaczeniu w siedzibie spółki odpowiedniego miejsca w którym zainteresowany będzie mógł skorzystać ze swojego prawa do uzyskania informacji o spółce w w/w zakresie.

W/w regulacja prawna nie jest jedyną, w której akcjonariusz może zasięgnąć informacji o spółce. Co prawda w spółce akcyjnej nie ma wzór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyselekcjonowanego katalogu uprawnień informacyjno-kontrolnych, jednakże istnieją słabsze mechanizmy statuujące uprawnienia akcjonariuszy do zasięgania informacji w w/w zakresie. Obok w/w obowiązku udostępnienia sprawozdania finansowego należy wskazać na: (i) dostęp do informacji o powstaniu i ustaniu stosunku dominacji wobec spółki (art.5 §2 ksh, §6 ust.4 – zapytanie koncernowe), (ii) prawo żądania informacji o spółce na walnym zgromadzeniu (art.428 ksh) czy (iii) dostęp do informacji zawartych w liście uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu (art.407 §1 zd.3 ksh).

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

partnership-526402_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.