Komu członek zarządu spółki kapitałowej powinien składać rezygnację? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Komu członek zarządu spółki kapitałowej powinien składać rezygnację?

Rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej) następuje w oparciu o stosowane odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie i jako czynność jednostronna nie wymaga przyjęcia. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają jednak jednoznacznie, kto powinien być adresatem takiego oświadczenia.

Sposoby składania rezygnacji stosowane w praktyce

W praktyce wypracowano kilka różnych, wykluczających się rozwiązań, w tym najczęściej stosowane: 1.) złożenie oświadczenia o rezygnacji jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi, 2.) złożenie oświadczenia radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu w spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników,
a w przypadku spółki akcyjnej- walnego zgromadzenia, 3.) złożenie oświadczenia organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

Wielość koncepcji powodowała liczne problemy praktyczne, zwłaszcza w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami czy znacznej liczby akcjonariuszy, których należało zawiadomić o zwołanym walnym zgromadzeniu.

A jakie rozwiązanie proponuje Sąd Najwyższy?

W związku z rozbieżnymi poglądami uchwałą 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 roku (III CZP 89/15) Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę kwestię przyjmując za właściwe rozwiązanie najprostsze- oświadczenie o rezygnacji winno się składać według zasad określonych w art. 205§2 k.s.h. i 373§2 k.s.h., tj. innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja przewidziana w art. 210§2 k.s.h.
i 379§2 k.s.h., a więc gdy jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem. W takim przypadku jedyną właściwą formą oświadczenia o rezygnacji jest forma aktu notarialnego.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka Kraków, kwiecień 2016 roku.

signature-2003808_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.