Czy do odbioru każdej przesyłki na poczcie wymagane jest pełnomocnictwo pocztowe? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Czy do odbioru każdej przesyłki na poczcie wymagane jest pełnomocnictwo pocztowe?

Prawo pocztowe dopuszcza w art. 37 ust. 2 pkt 2 możliwość wydania w placówce pocztowej przesyłki awizowanej pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Zatem w przypadku zwykłych przesyłek pocztowych pełnomocnictwo udzielone na zasadach ogólnych, w tym pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego będzie wystarczające do odbioru korespondencji.

Jak przedstawia się sytuacja w przypadku odbioru przesyłek sądowych?

Natomiast w przypadku przesyłek sądowych warto pamiętać, że przepisy o doręczeniach korespondencji sądowej, zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej k.p.c.), Kodeksie postępowania karnego (dalej k.p.k.) oraz odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych, są przepisami szczególnymi do przepisów ustawy Prawo pocztowe i zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali są stosowane w pierwszej kolejności.

W postępowaniu cywilnym awizowaną przesyłkę może odebrać adresat lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, o którym mowa w art. 38 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 139 § 11 k.p.c.  Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej ustawy. Natomiast zgodnie z §  8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia regulującego szczegółowy tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, osobą uprawnioną do odbioru przesyłki złożonej w placówce pocztowej operatora jest osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. To oznacza, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, aby pracownik lub inna niż adresat osoba mogła odebrać awizowaną przesyłkę za adresata – musi mieć pełnomocnictwo pocztowe.

Czy każdy może odebrać przesyłkę z wydziału karnego?

Natomiast w postępowaniu karnym, po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, awizowaną przesyłkę może odebrać tylko adresat lub jego przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic lub opiekun prawny małoletniego, opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie) – §  7 ust. 4 Rozporządzenia. Od dnia wejścia w życie tego Rozporządzenia, tj. 1 lipca 2015 roku, w postępowaniu karnym przesyłki awizowanej nie może już odebrać pełnomocnik adresata (np. pracownik kancelarii adwokackiej).

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

mail-1707817_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.