Zmiana rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zmiana rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokackie i radcowskie

Z dniem 27 października 2016 roku wejdą w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych.

Co się konkretnie zmieniło?

Rozporządzeniem tym obniżono (w większości przypadków o 25% lub o 50%) stawki zasądzane przez sądy stronie wygrywającej postępowanie sądowe reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego.

Przykładowo dotychczas np. w sprawie o zapłatę 40.000 zł sąd tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zasądzał stronie wygrywającej postępowanie kwotę 4800 zł. Po zmianach będzie to 3600 zł.

Od czego będą zależne koszty zastępstwa procesowego?

Należy zwrócić uwagę, o czym wydaje się, że mało kto wie, iż wysokość zasądzanych kosztów zastępstwa procesowego nie jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalonego między klientem a adwokatem. Tak więc wynagrodzenie zapłacone przez klienta adwokatowi za prowadzenie sprawy może np. wynosić 4000 zł, gdyż tak się umówiono. Przed zmianą rozporządzenia klientowi zostanie zasądzone 4800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa więc nie tylko nie musi on dołożyć do sprawy, ale wręcz zarobi dodatkowo 800 zł kosztem strony przegrywającej sprawę. Natomiast po zmianie rozporządzenia sąd zasądzi klientowi kancelarii tylko 3600 zł, a więc straci on 1200 zł. Oznacza to, że obniżenie stawek, w konsekwencji zwiększy koszt wygrania sprawy.

Tak więc wyższe stawki są na korzyść tych stron postępowania, które miały rację i finalnie wygrały sprawę. Natomiast niższe stawki są na korzyść strony przegrywającej, która wie, że nawet jak wda się w spór, w którym nie ma racji, to ,,kara’’ w postaci obowiązku zwrotu drugiej stronie kosztów adwokata będzie niewysoka.

Jednocześnie strona przegrywająca poniesie mniejszą stratę, a więc konsekwencje sporu sądowego są mniejsze. Taka sytuacja może zachęcać do angażowania się w długoletni spór sądowy tylko w celu zyskania czasu.

Co ciekawe ministerstwo uzasadnia obniżkę stawek ,,biedą Polaków’’. W konsekwencji, jeżeli biedny obywatel zapłaci adwokatowi wynagrodzenie w kwocie rynkowej, która często jest wyższa od stawek z rozporządzenia (trudno sobie np. wyobrazić, że jakikolwiek adwokat podejmie się prowadzenia sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne za wynagrodzeniem 180 zł, a taka stawka będzie obowiązywać zgodnie z rozporządzeniem), to potem wygrywając proces dostanie mniejszy zwrot z tytułu konieczności wynajęcia prawnika.

Trudno zrozumieć, dlaczego według Ministra Sprawiedliwości korzystnym rozwiązaniem, jest pogarszanie sytuacji ekonomicznej strony wygrywającej (tej która miała rację !), na rzecz strony przegrywającej (tej która nie miała racji !). Widać Minister Sprawiedliwości chcę premiować tych, którzy bezzasadnie wdają się w spory sądowe kosztem uczciwych obywateli.

Poniżej przedstawiamy informację o wysokości stawek obowiązujących od 17 października 2016 roku.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Stawki w sprawach o

1) rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3) opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

4) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;

5) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;

6) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;

7) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 

Leszek Przybyłka, adwokat, doradca podatkowy Kraków, październik 2016

law-1063249_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.