TARCZA ANTYPUTINOWSKA - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

TARCZA ANTYPUTINOWSKA

W dniu 24 marca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w skład tzw. tarczy antyputinowskiej. Obecnie jest on na etapie opiniowania. Nie ulega wątpliwości, że część podatkowa tarczy stanowi próbę załatania błędów, które pojawiły się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Poniżej przedstawiam wybrane, najważniejsze zmiany:

ZMIANA OPIS
PIT z 17% na 12% Pierwszy próg podatkowy ma zostać obniżony z 17% do 12%. Kwota wolna od podatku oraz kwota graniczna pomiędzy I a II progiem pozostanie bez zmian. W konsekwencji podatek w I progu wyniesie 12% – kwota zmniejszająca podatek (3.600 zł), natomiast w II wyniesie 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł.

Zmiana ma obowiązywać z mocą wsteczną, tj. do dochodów  uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Uchylenie ulgi dla klasy średniej Rząd rezygnuje ze skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, jednak nie od razu. Dla podatników, dla których uchylenie ww. ulgi mogłoby nie być korzystnym rozwiązaniem, projekt przewiduje uprawnienie do pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 r. o wysokość ubytku, spowodowanego tą zmianą.
Powrót wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem Tarcza antyputinowska wycofuje wprowadzoną Polskim Ładem ulgę dla rodzica samotnie wychowującego dziecko wynoszącą 1.500 zł i wraca do rozwiązania obowiązującego przed 2022 r., tj. możliwość wspólnego rozliczenia się rodzica z dzieckiem. W konsekwencji samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł. Projekt przewiduje także zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Zmiana na obowiązywać z mocą wsteczną, tj. do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Rozszerzenie ulgi PIT-0 Projekt rozszerza katalog przychodów objętych ulgą dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót oraz dla pracujących seniorów o zasiłki macierzyńskie.

Jednocześnie projekt wprowadza zmiany w uldze dla pracujących seniorów. Dotychczas przysługuje ona także wtedy, gdy podatnik pobierał już świadczenie emerytalne, natomiast postanowił powrócić na rynek pracy i zawiesił świadczenia. Projekt z kolei zakłada, że od 1 stycznia 2023 r. ulga będzie obejmowała wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnienia do świadczenia emerytalnego nigdy tego świadczenia nie pobierały.

Składka zdrowotna Liniowcy będą mogli odliczyć od dochodu maksymalnie 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej (kwota ta ma być corocznie waloryzowana).

Ryczałtowcy będą mogli odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Osoby na karcie podatkowej będą mogły odliczyć od podatku 19% składki zdrowotnej zapłaconej w roku podatkowym.

Osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą (małżonkowie, dzieci czy rodzice przedsiębiorcy pozostający z nim w jednym gospodarstwie domowym) zapłacą niższą składkę zdrowotną (projekt zmniejsza podstawę do jej wyliczenia ze 100 na 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

Prokurenci Projekt rozwiewa wątpliwości dotyczące obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez prokurentów. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu prokurenci zastanawiali się, czy (podobnie jak członkowie zarządu) muszą opłacać składki. Projekt wskazuje wprost na taki obowiązek. Zastanawiającym jest czy ta zmiana to uszczegółowienie przepisu (wtedy teoretycznie składka powinna się należeć od początku roku), czy dopiero objęcie prokurentów takim obowiązkiem.
Komplementariusze

w SKA

Projekt przewiduje objęcie komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej obowiązkiem uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV  roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Abolicja podatkowa Z 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które miały uprawniać podatników w okresie od lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do zgłoszenia dochodu, którego wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Taki dochód miał być opodatkowany ryczałtową stawką.

Tarcza antyputinowska usuwa tę regulację.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, 8 kwietnia 2022 roku

sale-3112120_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.