Spółka akcyjna: informacje publikowane na stronie internetowej - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Spółka akcyjna: informacje publikowane na stronie internetowej

Ustawowy obowiązek prowadzenia strony internetowej

Od 1 stycznia 2020 r. na spółki akcyjne nałożony został obowiązek prowadzenia strony internetowej. Zgodnie z treścią nowododanego art. 5 § 5 k.s.h. „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.” W praktyce, miejsce wydzielone na komunikację z akcjonariuszami może przybrać postać osobnej podstrony zatytułowanej przykładowo „Dla Akcjonariuszy”.

Po pierwsze, przywołany powyżej przepis wymaga publikacji na stronie internetowej m.in. następujących ogłoszeń:
• ogłoszenia o niezarejestrowaniu spółki (art. 325 k.s.h.);
• ogłoszenia określające terminy i wysokości wpłat na akcje (art. 330 k.s.h.);
• ogłoszenia numerów unieważnionych akcji lub świadectw tymczasowych (art. 331 k.s.h.);
• ogłoszenia o złożeniu dokumentów akcji wobec zmiany ich treści (art. 358 k.s.h.);
• ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji (art. 359 k.s.h.);
• ogłoszenia o wydaniu duplikatów dokumentów akcji (art. 357 k.s.h.);
• ogłoszenia o walnym zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad (art. 402 k.s.h.);
• ogłoszenia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki (art. 416 k.s.h.);
• ogłoszenia uchwały o squeeze out (art. 418 k.s.h.);
• ogłoszenia o subskrypcji akcji (art. 434 k.s.h.);
• ogłoszenia o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku (art. 438 k.s.h.);
• ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 456 k.s.h.).

Co więcej, spółka powinna publikować na swojej stronie internetowej także sprawozdania finansowe czy opinie biegłych rewidentów. Należy jednak pamiętać, że zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej nie zwalnia spółki z obowiązku publikacji tego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który wciąż stanowi obligatoryjne miejsce dla tego typu ogłoszeń.

Po drugie, w związku z dematerializacją akcji spółka ma obowiązek udostępniać na swojej stronie internetowej (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) informację o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania.

Po trzecie, spółka akcyjna jest obowiązana zamieścić na swojej stronie internetowej (zob. art. 374 § 1 k.s.h.): (1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; (2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; (3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); (4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Zgłoszenie adresu strony internetowej do KRS

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej spółki do KRS (zob. art. 47 ust. 1 ustawy o KRS).

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, wrzesień 2020 roku

startup-849804_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.