O czym warto pamiętać przygotowując pozew o zapłatę w 2016 roku? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

krzysztof

O czym warto pamiętać przygotowując pozew o zapłatę w 2016 roku?

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na samodzielne przygotowanie pozwów o zapłatę w prostych sprawach windykacyjnych. Niejednokrotnie wydaje się to rozwiązaniem lepszym, a przede wszystkim tańszym, niż przekazanie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat czy radca prawny. Tym bardziej, iż w stosunku do przeważającej części spraw można skorzystać z powszechnie dostępnego formularza pozwu, który „przypomina” o wszystkich niezbędnych elementach pozwu.

W niniejszym artykule wskazuję na trzy zmiany prawa, które zaszły w 2016 roku i choć nie są jeszcze powszechnie znane, to mogą mieć znaczący wpływ na sprawy windykacyjne.

1) odsetki – Od stycznia 2016 roku zmienił się sposób uregulowania odsetek w Kodeksie cywilnym, gdzie dotychczas żądało się „odsetek ustawowych” obecnie należy żądać „odsetek ustawowych za opóźnienie” – zmiana ta jest o tyle ważna, że oba typy odsetek wskazane powyżej stanowią obecnie odrębne pojęcia prawne i w przypadku wskazania w żądaniu pozwu, że powód dochodzi odsetek ustawowych, to sąd może takie właśnie odsetki przyznać, a te są niższe od odsetek za opóźnienie (5% zamiast 7%). Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która daje im jeszcze większe możliwości w razie opóźnienia kontrahenta z płatnościami.

2) mediacja – Kolejna zmiana, która weszła w życie z początkiem 2016 roku to nowy art. 187 §1 pkt 3) Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.), zgodnie z którym w pozwie powód zobowiązany jest wskazać „informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia” – wciąż bardzo wiele osób nie uwzględnia tej zmiany przy formułowaniu pozwu. Jest to o tyle ważne, że brak odpowiedniego zapisu w pozwie skutkować może jego zwrotem, co nie tylko oznacza konieczność jego ponownego złożenia, ale czasami może rodzić bardziej dalekosiężne konsekwencje, np. przedawnienie roszczenia.

3) nowy formularz pozwu –Zmiana, która obowiązuje dopiero od 26 sierpnia 2016 roku wprowadza nowy formularz pozwu (m. in. po upływie prawie 8 miesięcy obowiązywania przepisów uwzględnia on opisane powyżej zmiany przepisów dot. odsetek i obowiązku podjęcia próby mediacji). W sytuacji, gdy posługiwanie się formularzem pozwu jest obowiązkowe skorzystanie z dotychczasowego formularza może prowadzić do zwrotu pozwu, w innych przypadkach – naliczeniem uzupełniającej opłaty w stosunku do uiszczonych zryczałtowanych stawek dla postępowania uproszczonego.

Wymienione powyżej przykłady pokazują, iż przy stale zmieniającym się porządku prawnym skorzystanie z usług profesjonalisty może być, pomimo powiązanych z tym kosztów, rozwiązaniem najlepszym, a z pewnością gwarantującym należytą ochronę interesów przedsiębiorcy. Osoba stale zajmująca się prawem jest na bieżąco z wprowadzanymi zmianami i dzięki temu może działać w sposób najlepszy dla jego Klienta, który zlecając mu prowadzenie swoich spraw sądowych może skupić się na bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego rozwijaniu.

 

Krzysztof Jagielski, radca prawny – Kraków, wrzesień 2016 roku

white-male-2064872_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.