Czym jest upadłość konsumencka? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Czym jest upadłość konsumencka?

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl dot. upadłości konsumenckiej. Postaramy się w sposób kompleksowy omówić tę tematykę wskazując na istotę instytucji oraz praktyczne jej działanie.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w ramach którego następuje zarówno oddłużenie osoby niewypłacalnej, jak i spłata wierzycieli w możliwie najwyższym wymiarze. Stanowi ona więc opłacalne i korzystne rozwiązanie zarówno dla dłużników, jak i ich wierzycieli.

Kto może być wnioskodawcą w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 • wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej – nie może więc złożyć wniosku:
  • – spółka,
  • – wspólnik spółki osobowej,
  • – fundacja,
  • – stowarzyszenie,
  • – łącznie małżeństwo,
  • – osoba prowadząca działalność gospodarczą choćby niezarejestrowaną
 • osoba niewypłacalna, tj. (zgodnie z art. 11 Prawa Upadłościowego) musi utracić zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki.

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Jak zostało wcześniej podkreślone upadłość konsumencka z jednej strony polega na oddłużeniu osoby niewypłacalnej, a z drugiej na spłatę wierzycieli. Stąd też, możemy wyróżnić jej dwie znaczące funkcje: – oddłużeniową oraz – windykacyjną.

Funkcja oddłużeniowa polega na umorzeniu zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Dzięki temu dłużnik, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, staje się „wolny” od długów. Co istotne jednak, aby doszło do skutecznego umorzenia zobowiązań, dłużnik w trakcie postępowania musi wykazać, że jego niewypłacalność nie wynikała z działań nieuczciwych i niezgodnych z prawem. Sąd więc będzie badał czy dłużnik podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.

Celem funkcji windykacyjnej jest natomiast doprowadzenie do –  zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych – łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i niewymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie.  W trakcie tego postępowania dochodzi do likwidacji całego albo części majątku wnioskodawcy. Uzyskane środki są następnie przekazywane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili do sędziego-komisarza przysługujące im wierzytelności.

Jak więc złożyć taki wniosek? Co należy w nim wskazać? O tym już w następnym artykule.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, październik 2016 roku

poverty-96293_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.