Międzynarodowy znak towarowy | PPSC

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Międzynarodowy znak towarowy

Przedsiębiorca chcący uzyskać ochronę na znak towarowy może zrobić to na kilka sposobów w zależności od tego, na terenie których krajów ochrona taka miałaby obowiązywać. Jednym ze sposobów rejestracji znaków towarowych jest tzw. procedura madrycka, która pozwala na rejestrację międzynarodowego znaku towarowego.

Procedura międzynarodowa oparta jest na porozumieniu i protokole madryckim, które pozwalają na uzyskanie ochrony na znak towarowy w wybranych krajach będących stroną w/w protokołu lub porozumienia madryckiego.

Podstawa prawna

System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest uregulowany przez następujące umowy międzynarodowe:
Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r., którego Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515);
Protokół do Porozumienia madryckiego sporządzony 27.06.1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 13, poz.129).

Które kraje są stroną porozumienia i/lub protokołu madryckiego?

Polska jest członkiem zarówno Protokołu, jak i Porozumienia Madryckiego. Do w/w porozumienia i/lub protokołu madryckiego należą m.in. takie kraje jak: Antigua i Barbuda, Azerbejdżan, Białoruś, Benelux, Chiny, Kuba, Korea Demokratyczna, Japonia, Australia, Maroko, Mozambik, Sierra Leone, Wietnam, Singapur.

Szczegółowe informacje o tym, który kraj jest członkiem protokołu i/lub porozumienia madryckiego znajdziemy m.in. w „Informacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu państw należących do Porozumienia Madryckiego i/lub Protokołu do tego Porozumienia oraz opłat indywidualnych, będących częścią opłaty za rejestrację międzynarodową znaków towarowych”.

Istota międzynarodowego znaku towarowego

Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Jest to najszersza terytorialnie procedura pozwalająca na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego na terenie wybranych krajów, będących stronami protokołu i/lub porozumienia madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich, przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Urzędem właściwym do składania podań i rozpoznawania spraw w zakresie rejestracji międzynarodowych znaków towarowych jest Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego jest ważna przez 10 lat. Istnieje możliwość przedłużenia ochrony na koniec każdego 10-letniego okresu bezpośrednio w WIPO.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków wrzesień 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.