Kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Kiedy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

W doktrynie uważa się, że umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystna dla pracowników, z uwagi na pewność zatrudnienia i długie okresy wypowiedzenia, zależne od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Istnieją jednak sytuacje, kiedy to pracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy:
a) dotyczy to umowy na czas nieokreślony
b) związane jest z przyczynami wskazanymi w art. 361 Kodeksu pracy (dalej: „k.p.”), tj.:
– upadłość likwidacyjna
– likwidacja
– przyczyna niedotycząca pracownika.
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że art. 361 k.p. nie znajduje zastosowania do pracowników, których okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż trzy miesiące. Pracodawca ma prawo skrócić jedynie trzymiesięczny okres wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W tych granicach o rozmiarach skrócenia decyduje pracodawca. Ważne jest przy tym, że oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może być złożone tylko w momencie składania wypowiedzenia, a nie w okresie późniejszym.

Skrócenie okresu wypowiedzenia, a obowiązek wypłaty odszkodowania

Z przysługującym pracodawcy prawem do skrócenia okresu wypowiedzenia jest połączony obowiązek wypłaty pracownikowi odszkodowania za pozostałą część wypowiedzenia, które ma rekompensować brak możliwości osiągania wynagrodzenia w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę. W rezultacie odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, o jaki okres wypowiedzenia został skrócony. Odszkodowanie jest świadczeniem należnym także wtedy, gdy pracownik nie poniósł szkody.

Jakie są skutki takiego wypowiedzenia?

Osoba, z którą na skutek skrócenia okresu wypowiedzenia wcześniej rozwiązano stosunek pracy, przestaje być pracownikiem.
W związku z powyższym:
– nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu pracowników
– nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, zasiłku rodzinnego za miesiące, o które okres wypowiedzenia został skrócony, a także innych praw związanych z pozostawaniem w danym stosunku pracy.
Jest to konsekwencja takiego, a nie innego, charakteru prawnego okresu, za który przyznano odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

Należy także pamiętać, że zgodnie z formułą, jaką znajdujemy w art. 361 § 2 k.p., okres, za który przysługuje odszkodowanie, jest wliczany pracownikowi do stażu pracy pod warunkiem, że w okresie tym pozostaje bez pracy. Zastrzeżenie, zgodnie z którym wliczenie do okresu zatrudnienia czasu, za który przyznano odszkodowanie, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy pracownik w tym czasie pozostawał bez pracy, ma na celu zapobieżenie podwójnemu liczeniu do ogólnego stażu pracy tego samego okresu (u dotychczasowego i nowego pracodawcy).

Leszek Przybyłka, adwokat, doradca podatkowy Kraków, lipiec 2015 roku

termination-1538207_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.