Odmowa wpisu do KRS z powodu braku zgody na koncentrację przedsiębiorstw - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Odmowa wpisu do KRS z powodu braku zgody na koncentrację przedsiębiorstw

Przedsiębiorca A posiadający kapitał inwestycyjny postanowił przejąć udziały w spółce X. Oba przedsiębiorstwa nie były konkurentami na rynku. Przedsiębiorca A zajmował się dystrybucją artykułów metalowych natomiast Spółka X zajmowała się produkcją żywności.
Długo prowadzone negocjacje doprowadziły do uzgodnienia zasad przejęcia przez Przedsiębiorcę A kontroli nad spółką X. Uzgodniono, że Przedsiębiorca A nabędzie 100% udziałów w spółce X. Zawarto umowę sprzedaży udziałów w przepisanej formie. Sąd odmówił jednak wpisania nowego właściciela Spółki X do Krajowego Rejestru Sądowego.

Coraz częściej w obrocie gospodarczym dochodzi do przejęć podmiotów gospodarczych. Warto wiedzieć, iż w określonych okolicznościach faktycznych przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorcą wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Co istotne przesłanką uzyskania zgody nie jest wcale prowadzenia przez zainteresowanych przedsiębiorców działalności na tym samym konkurencyjnym rynku.

Zgodnie z art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy wpis do KRS uzależniony jest od zgody Prezesa UOKIK, sąd dokona wpisu tylko po przedłożeniu tej zgody lub złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o braku konieczności uzyskania takiej zgody.

W wyżej wspomnianym przypadku Przedsiębiorcy nie byli pewni, czy mogą bezpiecznie złożyć oświadczenie o braku konieczności uzyskania zgody prezesa UOKIK na koncentrację.

Podstawową przesłanką uzyskania zgody Prezesa UOKIK na koncentrację przedsiębiorstw jest przekroczenie określonych progów obrotów. Progi obrotów determinujące uzyskanie zgody określone są pozytywnie i negatywnie.

Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenie koncentracji jest konieczne, gdy: (i) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza 1 mld Euro lub (ii) gdy łączny krajowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji przekracza 50 mln Euro.
Zgodnie zaś z art. 14 pkt.1 w przypadku, gdy do koncentracji dochodzi poprzez nabycie akcji/udziałów zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma być przejęta kontrola w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających przejęcie kontroli nie przekroczył 10 mln Euro.

Warto pamiętać, że tak ustawa jak i rozporządzenia wykonawcze przewidują szereg szczegółowych przepisów regulujących zasady liczenia obrotu. Prawidłowe obliczenie obrotu lub też skorzystanie z innych przesłanek zwalniających z uzyskania zgody prezesa UOKIK na koncentrację pozwala na uniknięcie konieczności przeprowadzenia czasochłonnego postępowania w przedmiocie uzyskania zgody na koncentrację.

W przedmiotowej sprawie kancelaria przeprowadziła due diligence transakcji przejęcia kontroli nad Spółką X co w efekcie pozwoliło na ujawnienie przejęcia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawnicy Kancelarii reprezentowali przedsiębiorców w kilkunastu postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie uzyskania zgody na koncentrację przedsiębiorstw. We wszystkich postępowaniach udało się uzyskać zgodę koncentrację.

Piotr Proniewski, adwokat. Kraków, luty 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.