Zmiany w umowie zlecenie oraz umowie o świadczenie usług - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Zmiany w umowie zlecenie oraz umowie o świadczenie usług

Jakie zmiany w umowie zlecenie oraz umowie o świadczenie usług?

Ustawą z dnia 22.07.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265), która weszła w życie 1.01.2017 r. dodano do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 8b), w którym zasadniczą rolę pełni potwierdzanie przez pracowników zatrudnionych w oparciu umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług przepracowanych liczby godzin.

Na podstawie tego artykułu strony zawierające umowę zlecenie bądź o świadczenie usług określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli strony tego nie zrobią – pracownik przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zawarta bez zachowania formy pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej

Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Co istotne, przepisów tych nie stosujemy do pracowników tymczasowych! W stosunku do nich należy prowadzić ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Należy też zauważyć, że przepisy nie wprowadzają żadnych konkretnych wytycznych co do sposobu potwierdzania przepracowanych godzin, dając stronom pełną swobodę. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla zleceniodawcy będzie uzyskiwanie takich potwierdzeń liczby przepracowanych godzin w formie papierowej – czasem wystarczy lista obecności, w której wskazuje się kiedy dokładnie jaki pracownik przyszedł do pracy, a następnie – na koniec dnia – liczbę przepracowanych godzin.
W ten sposób powstanie taka „mała ewidencja godzin”, dzięki której będzie można określić czy pracownik otrzymał minimalną stawkę godzinową przewidzianą przez ustawę.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, styczeń 2017 roku

contract-1464917_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.