Nowe terminy płatności w transakcjach handlowych - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Nowe terminy płatności w transakcjach handlowych

Uzasadnienie nowelizacji

Obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dawniej: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118) wymaga od przedsiębiorców dostosowania terminów zapłaty do nowych regulacji. Ich celem jest polepszenie sytuacji i płynności finansowej, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu projektu ustawy, ponad połowa polskich przedsiębiorców deklaruje opóźnienia w płatnościach jako barierę dla prowadzonej przez siebie działalności. Skutkują one nie tylko osłabieniem inwestycji, trudnościami z wprowadzeniem na rynek nowych produktów czy dodatkowymi kosztami prowadzenia działalności, lecz także mają wpływ na sytuację konsumentów, bowiem mogą stanowić przyczynę podnoszenia cen produktów i usług.

Transakcje symetryczne i asymetryczne

Znowelizowana ustawa przewiduje rozróżnienie w zakresie maksymalnych terminów płatności w zależności od charakteru transakcji. W konsekwencji możemy wyróżnić:

 1. Transakcje symetryczne
  • jest to transakcja, w której wierzycielem i dłużnikiem są dwie jednostki MŚP, dwóch dużych przedsiębiorców lub dłużnikiem jest MŚP, a wierzycielem duży przedsiębiorca;
  • w przypadku takich transakcji termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela;
  • wierzyciel może odstąpić od umowy albo wypowiedzieć umowę, jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a powyższy termin jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.
 2. Transakcje asymetryczne
  • jest to transakcja, w której dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca;
  • termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
  • w przypadku, gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego;
  • w transakcjach asymetrycznych ustawodawca nie przewidział możliwości umownego wydłużenia terminu zapłaty.

Nadto, jeżeli termin zapłaty został określony z naruszeniem ustawy, wówczas zamiast postanowień umowy stosuje się terminy ustawowe, tj. 60 dni zarówno w transakcjach symetrycznych, jak i asymetrycznych.

Odrębnie od przedstawionych powyżej kształtują się zasady dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych w sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny. Wówczas termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku, gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.

Nowy czyn nieuczciwej konkurencji

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) ustanowiła nowy czyn nieuczciwej konkurencji w postaci nieuzasadnionego wydłużania terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. W konsekwencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony w związku z przedmiotowym czynem będzie mógł skorzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, marzec 2020 r.

nowe-terminy-płatności-w-transakcjach-handlowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.