Spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czy spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?

Czy spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe?

Od 1 stycznia 2022 roku, po nowelizacji ustawy o PIT, odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi jednoznacznie: tak.

Wynika to ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT tzw. ulgi mieszkaniowej i definicji ,,własnego celu mieszkaniowego’’ zawartej w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Co więcej, Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 1 kwietnia 2022 roku (nr: DD2.8202.5.2020.) przesądził, iż pomimo innego brzmienia przepisów tak samo było także przed 1 stycznia 2022 roku. 

Omówię sprawę na przykładzie:

X kupił w 2018 roku mieszkanie za 250.000 zł. Na nabycie mieszkania X zaciągnął kredyt w wysokości 220.000 zł. Następnie w 2022 roku sprzedał to mieszkanie za kwotę 400.000 zł. Do spłaty pozostawało mu wówczas 200.000 zł kredytu. X nie zamierza za otrzymane pieniądze kupić innego mieszkania.

Czy i w jakiej wysokości X będzie musiał zapłacić podatek?

Do 31 grudnia 2021 roku, w sytuacji rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych należało liczyć się z tym, że X musiałby zapłacić 28.500 zł podatku [przychód 400.000 zł -koszty 250.000 zł =dochód 150.000 zł x 19% PIT].

Od 1 stycznia 2022 nie budzi już wątpliwości, że w sytuacji takiej, jak przedstawiona, finalnie podatek do zapłaty wyniesie 14.250 zł. Przepis bowiem mówi, że: dochód zwolniony z opodatkowania to iloczyn dochodu ze zbycia (od kwoty, za którą sprzedaliśmy odejmujemy kwotę, za którą kupiliśmy lokal) i wydatków na cele mieszkaniowe przez przychód ze zbycia (kwota, za którą sprzedaliśmy).

Przyjmując, że mieszkanie kupiono za 250.000 zł, a sprzedano za 400.000, natomiast na cele mieszkaniowe (spłatę kredytu) wydano 200.000 zł, to wzór na dochód zwolniony z podatku będzie wynosił: 150.000 x 200.000/400.000 = 75.000 zł – to jest dochód zwolniony z podatku. Podatek PIT do zapłaty: (150.000 – 75.000) x 19% = 14.250 zł.

Wspomnieć należy, że wydatkiem na cele mieszkaniowe jest spłata kredytu oraz odsetek od kredytu w części, która została spłacona z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości. Czyli w omawianym przykładzie nie zaliczymy sobie tego co będzie spłacone przed sprzedażą lokalu tj. 20.000 zł.

Na dzień dzisiejszy nie ma za wielu interpretacji związanych z tym przepisem, ale w tych które się pojawiły wyjaśniono, że:

„(…) aby spłata kredytu zaciągniętego przez podatnika mogła być uznana za wydatek poniesiony na cel mieszkaniowy kredyt ten musi być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Ważny jest także moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cel mieszkaniowy czyli na spłatę kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży”

(interpretacje podatkowe: z dn. 14.04.2022, nr 0115-KDIT2.4011.58.2022.1.ES; z dn. 12.04.2022, nr 0112-KDIL2-1.4011.60.2022.1.MKA; 11.03.2022, nr 0112-KDIL2-1.4011.1185.2021.2.DJ).

W kolejnym artykule pochylę się nad problem tego, czy spłata odziedziczonego kredytu może stanowić własny cel mieszkaniowy.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, czerwiec 2022 roku

Close - up shot of Model house and hand are arranged coins, Hous

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.