Powództwo przeciwegzekucyjne dłużnika alimentacyjnego, a pozew oparty o zmianę stosunków z art. 138 k.r.o. - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Powództwo przeciwegzekucyjne dłużnika alimentacyjnego, a pozew oparty o zmianę stosunków z art. 138 k.r.o.

Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Stąd też, jeżeli w życiu uprawnionego lub zobowiązanego do alimentacji dojdzie do znaczącej zmiany, która może wpływać na zakres świadczeń alimentacyjnych to można skorzystać z powództwa z art. 138 k.r.o.

Które powództwo będzie właściwe?

W niektórych jednak przypadkach właściwym powództwem będzie nie to z art. 138 k.r.o., ale to oparte na art. 840 k.p.c. Kiedy? Wówczas gdy przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu toczone będzie postępowanie egzekucyjne, a zobowiązany do alimentacji w rzeczywistości płaci środki na utrzymanie i wychowanie uprawnionego.

Istotne jest to, że oparte na art. 138 k.r.o. powództwo wyklucza ewentualne powództwo przeciwegzekucyjne uregulowane w art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. Artykuł 840 k.p.c. dotyczy bowiem zwalczenia wykonalności wyroku w sprawie obowiązku alimentacyjnego, jednocześnie nie naruszając jego prawomocności. Artykuł 138 k.r.o. prowadzi do zmiany wcześniej istniejącego orzeczenia powodując, że faktycznie „traci ono prawomocność”. Ponadto, podkreśla się, że ze względu na odmienny charakter obu powództw, sądy powinny wyjaśniać stronom rzeczywistą treść żądania,  a podejmowane czynności procesowe dostosować do właściwego rodzaju powództwa.

W jakich sytuacjach wystąpienie dłużnika alimentacyjnego z powództwem jest uzasadnione?

Dłużnik alimentacyjny może więc wystąpić na drogę sądową z powództwem wynikającym z art. 138 k.r.o. albo art. 840 k.p.c., w zależności od tego jakie przesłanki uzasadniają jego roszczenia:

  1. jeżeli jest to zmiana stosunków wynikająca np. z obniżenia możliwości zarobkowych i majątkowych na skutek utraty pracy to wówczas właściwe będzie powołanie się na art. 138 k.r.o.
  2. jeśli natomiast po powstaniu tytułu egzekucyjnego doszło do zdarzenia powodującego wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego albo świadczenia alimentacyjne nie mogą być egzekwowane to wtedy właściwym rozwiązaniem będzie powództwo z art. 840 k.p.c.

Dodatkowo, wskazuje się, że możliwość powołania się na art. 840 k.p.c. ze względu na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego uzasadnione jest tylko wtedy, gdy np. dłużnik twierdzi, że egzekwowane przez uprawnionego alimenty były regularnie płacone przez osobę zobowiązaną. Jeśli natomiast dłużnik powołuje się na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego poprzez uzyskanie przez dziecko możności samodzielnego utrzymania się to właściwe będzie roszczenie z art. 138 k.r.o.

Istotne jest wiec dokładne sprawdzenie jakie podstawy zostały powołane przed daną osobę zobowiązaną przy wnoszeniu powództwa z art. 138 k.r.o. lub art. 840 k.p.c.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

law-1063249_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.