Praca w gospodarstwie rolnym, a staż pracy wymagany do uzyskania prawa do emerytury - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Praca w gospodarstwie rolnym, a staż pracy wymagany do uzyskania prawa do emerytury

Do Kancelarii zgłosił się Klient, któremu ZUS odmówił przyznania prawa do emerytury m.in. dlatego, iż w ocenie organu rentowego ubezpieczony nie osiągnął wymaganego w tym przypadku 25-letniego stażu pracy. Analiza dokumentów pracowniczych Klienta wskazywała, iż rzeczywiście suma tzw. okresów składkowych i nieskładkowych w tym przypadku wynosiła 24 lata i 4 miesiące. Klient wskazał natomiast, że przed podjęciem pracy „na etacie” pracował w gospodarstwie rolnym dziadków.

Czy ta okoliczność ma jakieś znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Co prawda do stażu pracy organ rentowy wlicza okresy składkowe i nieskładkowe (a więc nie wlicza np. okresów przebywania na urlopie bezpłatnym), ale ustawa o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwość uwzględnienia dodatkowych okresów, na przykład tzw. uzupełniających okresów rolnych.

Co możemy zaliczyć do uzupełniających okresów rolnych ?

Jeśli okresy składowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury (jak w analizowanym przypadku) jako okresy składkowe ZUS na podstawie art. 10 ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może potraktować:

-okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

-przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

– przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

W jaki sposób potwierdzę okresy opłaconych składek?

Środkiem dowodowym potwierdzającym okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników jest zaświadczenie wystawione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Natomiast w stosunku do tych okresów pracy w gospodarstwie rolnym czy prowadzenia gospodarstwa rolnego, które przypadają przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, istnieje możliwość przedłożenia jako środka dowodowego zeznań świadków (zeznania świadkowie składają na druku Rp-8, w załączeniu).

Ponadto konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego, powierzchnię, właściciela (odpis z ksiąg wieczystych, akt notarialny itp.) oraz poświadczenia zameldowania w okresie, który ma być zaliczony, jako praca w gospodarstwie rolnym. Można także zwrócić się do właściwego urzędu miasta/ gminy o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym na potrzeby postępowań emerytalno- rentowych (przykładowa procedura dotycząca wydawania takich zaświadczeń: link).

Jak wynika z powyższego praca na roli może zostać uwzględniona w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do emerytury- warto o tej okoliczności pamiętać.

 

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, grudzień 2016 roku.

white-male-1856154_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.