Czy zmiana organizacji czasu pracy pracownika wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy przez pracodawcę? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Czy zmiana organizacji czasu pracy pracownika wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy przez pracodawcę?

Co określa umowa o pracę w świetle kodeksu pracy?

Organizacja czasu pracy nie została wymieniona w art. 29 Kodeksu pracy, jako element stosunku pracy, który powinien zostać ustalony w umowie o pracę. Zgodnie bowiem z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin  rozpoczęcia pracy. Należy zwrócić uwagę, że przywołany przepis, wyliczając istotne elementy stosunku pracy, posługuje się zwrotem „w szczególności”. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby postanowienie dotyczące organizacji czasu pracy, czyli na przykład ustalenie, że pracownik pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00 zostało umieszczone w umowie o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2014 roku, sygn. akt II PK 174/13).

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do zastosowania procedury wypowiedzenia,a kiedy nie jest ?

W czasie trwania stosunku pracy może dojść do sytuacji, w której pracodawca będzie chciał zmienić organizację czasu pracy danego pracownika. Konieczność zastosowania przez pracodawcę procedury wypowiedzenia zmieniającego zależy od tego, czy organizacja czasu pracy została uregulowana przez strony w umowie o pracę.  Zgodnie z przywołanym powyżej wyrokiem Sądu Najwyższego, wypowiedzeniu zmieniającemu podlegają warunki pracy lub płacy wynikające z umowy o pracę (art. 42 § 1 KP). Zatem, jeżeli strony nie ustaliły indywidualnego rozkładu czasu pracy w umowie o pracę czy innym odrębnym porozumieniu, wówczas jego zmiana nie wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Natomiast sytuacja kształtuje się odmiennie, jeżeli organizacja czasu pracy została przez Strony uregulowana w umowie – wtedy pracodawca może dokonać modyfikacji w tym zakresie jedynie w drodze wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia z pracownikiem.

Wskazaną kwestię warto wziąć pod uwagę na etapie zawierania umowy o pracę z pracownikiem, ponieważ uregulowanie organizacji czasu pracy w umowie ogranicza swobodę decyzyjną pracodawcy, jeżeli chodzi sprawne dokonywanie zmian w zawartych umowach, co nie jest korzystne z punktu widzenia elastycznego zarządzania zakładem pracy. Zbyt daleko idąca kazuistyka nie jest także pożądana z punktu widzenia interesów pracownika. Wówczas każdorazowa zmiana ustalonych w umowie warunków pracy będzie wymagała zawarcia stosownego porozumienia z pracodawcą.

 Piotr Proniewski, adwokat Kraków, maj 2016 roku.

 signature-2003808_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.