Konsekwencje wprowadzenia na rynek odzieży dziecięcej niezgodnej z normą bezpieczeństwa - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Konsekwencje wprowadzenia na rynek odzieży dziecięcej niezgodnej z normą bezpieczeństwa

Producenci odzieży dziecięcej są zobowiązani do przestrzegania szeregu reguł, zapewniających bezpieczeństwo produktów prowadzanych przez nich na rynek. Standardy postępowania firm odzieżowych muszą być dostosowane do wymogów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz dyrektyw Komisji Europejskiej, zarówno co do konstrukcji produktu jak i jego składu chemicznego. Przykładowo można tutaj wskazać normę PN-EN 14682 dotyczącą możliwości zastosowania sznurów i sznurków ściągających w odzieży dziecięcej.

Co jednak w sytuacji, gdy na rynek zostanie wprowadzony produkt niespełniający wymogów bezpieczeństwa?

Wprowadzenie na rynek produktu niezgodnego z normą będzie naruszeniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu, zgodnie z którym producent jest zobowiązany do wprowadzania na rynek tylko produktów bezpiecznych. Na podstawie art. 4 w zw. z art. 6 ustawy niespełnienie którejkolwiek z ogólnie obowiązujących norm bezpieczeństwa jest równoznaczne z uznaniem, że produkt nie jest bezpieczny.

Bezpieczeństwo produktu badają najpierw inspektorzy Inspekcji Handlowej, jeśli stwierdzą wysokie prawdopodobieństwo naruszenia reguł bezpieczeństwa produktu to przekazują protokół kontroli do UOKiK, a Prezes UOKiK wszczyna postępowanie kontrolne.

UOKIK może:

– w toku postępowania wyznaczyć termin na wyeliminowanie zagrożeń i po ich wyeliminowaniu umorzyć postępowanie (np. jeśli naruszenie normy polega na zastosowaniu niedopuszczalnego w danym przypadku sznurka ściągającego konieczne byłoby usunięcie wszystkich sznurków z wyprodukowanych partii produktu i przerobienie produktu, tak aby nie można było już w nim sznurka użyć np. zaszycie dziurek, szlufek itp.), a także na czas postępowania zakazać dystrybucji i sprzedaży produktu,

-po stwierdzeniu naruszeń wydać decyzję zobowiązującą do:
a. Wyeliminowania zagrożeń,
b. Natychmiastowego wycofania produktu z rynku,
c. Ostrzeżenia konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia,
d. Wycofania produktu od konsumentów i ich zniszczenia.

Jeśli produkt trafi do konsumenta, a zostanie wydana decyzja UOKIK stwierdzająca, że produkt nie jest bezpieczny, to konsument ma prawo zwrócić taki produkt i otrzymać zwrot uiszczonej ceny. Nie ma przy tym znaczenia stopień zużycia produktu.

Jaka sankcja grozi producentowi za brak powiadomienia o wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego?

Producent, który ma wiedzę, na temat tego, że wprowadził na rynek produkt niebezpieczny, ma obowiązek poinformować o tym UOKiK- nie wypełnienie tego obowiązku może rodzić konsekwencje finansowe w postaci kary pieniężnej do 100 tys. zł (art. 33 a ust. 1 pkt. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktu). Tej samej wysokości kara grozi za samo wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa (art. 33a ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów).

Podsumowując wprowadzenie produktu niespełniającego normy pociąga za sobą ryzyko postępowania kontrolnego ze strony inspekcji handlowej a dalej UOKiK, konieczności wycofania produktu z rynku, zwrotu ceny nabycia konsumentom, którzy produkt kupili, a także kary pieniężnej.

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, styczeń 2017 roku.

sisters-931151_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.