Porozumienia rodzicielskie – czym są i jak je prawidłowo sporządzić? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Porozumienia rodzicielskie – czym są i jak je prawidłowo sporządzić?

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, często nazywane porozumieniem rodzicielskim bądź rodzicielskim planem wychowawczym, stanowi polubowne i alternatywne rozwiązanie w stosunku do orzeczenia sądowego, w którym Sąd rozstrzyga kwestie władzy rodzicielskiej, a także kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie bowiem z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli więc małżonkowie są w stanie wspólnie uzgodnić to, jak będą wykonywać władzę rodzicielską, a także kontakty z dzieckiem, mogą sporządzić takie porozumienie. Wówczas, nie tylko skrócą postępowanie rozwodowe (które często przedłużane jest właśnie ze względu na nadmierne kłótnie o dziecko), będą mogli realizować swoje prawa w sposób przez siebie wybrany, a przede wszystkim sprawią, że ich rozwód będzie mniej bolesnym doświadczeniem dla małoletniego dziecka.

Poniżej przedstawiamy główne założenia takiego porozumienia, które należy wziąć pod uwagę przy jego sporządzaniu. Pamiętać jednak należy, że nie ma jednolitego wzoru w tym zakresie, a każdy dokument może się różnić w zależności od okoliczności danej sprawy.

Forma porozumienia

Forma porozumienia może być dowolna, jednakże dla celów dowodowych najlepiej byłoby skorzystać z formy pisemnej (jako pismo procesowe), bądź z formy ustnej (przedstawiając swoje stanowiska do protokołu na rozprawie). Możliwe jest także sporządzenie takiego porozumienia podczas postępowania mediacyjnego – wówczas porozumienie będzie spisane na specjalnym kwestionariuszu, który musi być podpisany przez obojga rodziców.

Treść porozumienia

W porozumieniu należy obowiązkowo określić:

– miejsce pobytu dziecka, tj. gdzie będzie przebywać „na stałe”

– sposób wykonywania władzy rodzicielskiej – czy rodzicie zamierzają wspólnie ją wykonywać – jeśli tak, należy szczegółowo wskazać na to, jak będą się opiekować dzieckiem, a także w miarę możliwości – jakie decyzje związane z dzieckiem pragną podejmować – np. związane z wyborem szkoły czy też sposobem leczenia

– kontakty z dzieckiem – jak będą przebiegać – należy przy tym uwzględnić to, czy jest to rok szkolny, czy są to wakacje, ferie, święta itd.

Najważniejsze jest jednak to, aby wszelkie ustalenia przedstawione w porozumieniu były możliwe do zastosowania w praktyce. Nie może być też to wybieg tylko i wyłącznie w celu skrócenia postępowania sądowego. Należy bowiem pamiętać, że porozumienie to służyć ma przede wszystkim małoletniemu dziecku.

Sąd zaakceptuje sporządzone porozumienie, jeżeli:

– będzie to zgodne z dobrem dziecka,

– zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że małżonkowie będą współdziałać w sprawach dziecka.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, maj 2016 roku.

boy-2025658_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.